УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Комарівка італійська Bittacus italicus (Müller, 1786)

Комарівка італійська (Bittacus italicus (Müller, 1786)) Карта поширення Комарівка італійська в Україні

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Скорпіонові мухи (Mecoptera), родина — Комарівки або бітациди (Bittacidae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Ареал виду та його поширення в україні: Центральна та Пд. Європа, Росія (Кавказ, Урал); Україна: Черкаська, Cумська, Дніпро-петровська і Херсонська обл., Крим.

Чисельність та причини її зміни: Сучасних даних про чисельність немає. Тра-плялася дрібними локальними популяція-ми. Спостерігалося зменшення чисельності через затоплення водосховищами, розорю-вання, викошування та забудову заплавних луків, застосування пестицидів.

Особливості біології та наукове значення: Галявини та узлісся вологих листяних лісів, чагарники на заплавних луках. Дає одну ге-нерацію на рік. Імаго з'являються у середині червня. Зазвичай ховаються під листками чагарників та трав, тримаючися за них до-вгими передніми ногами. Полюють на різ-номанітних комах та павуків, висмоктуючи вміст їхнього тіла. Личинки — сапрофаги, живляться мертвими комахами і гниючими рослинними рештками під листяною під-стилкою. Яйця відкладає по одному або по декілька штук у ґрунт, де вони й зимують. Ли-чинки з’являються навесні, заляльковуються у ґрунтових комірках наприкінці травня.

Морфологічні ознаки: Великі (довжина крила 30–35 мм) довгасті комахи, що нагадують комарів-довгоногів, але мають 2 пари крил. Ноги довгі та тонкі, всі гомілки з 2 парами шпороподібних щети-нок. Від близьких видів відрізняється тим, що анальна жилка на передньому крилі довга і закінчується набагато ближче до вершини, ніж коротка субкостальна жилка.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до ЧКУ (1994). Слід контролювати стан популяцій, дослідити можливі місце-знаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Єрмоленко, 1962; Дорохова, Мартынова, 1987; Єр- моленко, 1994; Бригадиренко, 2005. Автори: В. М. Єрмоленко, В.О. Корнєєв Малюнок: В.О. Корнєєв

Можливо, вас зацікавлять ще такі тварини: