УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Совка Otus scops (Linnaeus, 1758)

Совка (Otus scops (Linnaeus, 1758)) Карта поширення Совка в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні (Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). Єдиний вид роду в фауні України, представле-ний номінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні: Пд. і Центральна Європа, Пн. Африка, Цен-тральна Азія. Зимує в Екваторіальній Афри-ці. В Україні на гніздуванні у степовій смузі та деяких р-нах пд. частини Лісостепу, в Криму, на Закарпатті, в інших р-нах — дуже рідко.

Чисельність і причини її зміни: На пд. України та у рівнинному Закарпатті — нечисленний, в інших р-нах — дуже рідкіс-ний. Чисельність в країні оцінена в 2–4 тис. пар. Загальна чисельність на території Єв-ропи становить 210–440 тис. пар. Майже на всій європейській частині ареалу відзначена тенденція до зменшення чисельності. Чин-ники загрози достеменно не вивчені, найві-рогідніше — зменшення площ старих лісів з дуплистими деревами, хижацтво куниці кам'яної, конкуренція сови вухатої.

Особливості біології та наукове значення: Гніздовий, перелітний вид. На місцях гніз-дування з'являється з кінця березня — до початку травня. Оселяється в лісах, садах, парках, лісосмугах та ін. Моногам. Гніздить-ся в дуплах дерев, у старих гніздах сороки, штучних гніздівлях, норах. Кладка з 3–6 бі-лих яєць. Період відкладання з третьої дека-ди травня до початку липня. Насиджування 21–29 днів. Пташенята залишаються в гнізді до трьох тижнів. Починають літати через 30–33 дні. Міграції вивчені дуже слабо. На пд. України осіння міграція відбувається в кінці вересня. Живиться переважно кома-хами, рідше (в холодну погоду) гризунами і дрібними птахами.

Морфологічні ознаки: Маленька сова. Довжина тіла — 19–20 см, розмах крил — 50–54 см, маса до 180 г. Загальний тон оперення бурувато-сірий (у рудої морфи — рудуватий) з темними по-здовжніми і білими поперечними рисками. Низ світло-сірий з поперечними білуватими смужками і темними поздовжніми рисками на стрижнях пер. Махові і стернові пера зі світлими і темними смугами. На голові добре помітні «вушка». Дзьоб темно-сірий. Райдуж-на оболонка ока жовта.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид унесено у Додаток ІІ Конвенції CITES, Додаток ІІ Бернської конвенції. Охороняєть-ся на території Карпатського біосферного заповідника, Вижницького НПП. Потребує збереження стиглих насаджень і дуплистих дерев, вивчення екології та контролю стану популяцій, виявлення та охорони місць гніз-дування, приваблювання у штучні гніздівлі.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Костин, 1983; Новак, 2002; Birds in Europe, 2004; Ап- пак, 2004; Архипов, Фесенко, 2004, Редінов, 2006. Автори: А.-Т. В. Башта, О.М. Архипов Малюнок: І.І. Землянських