УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Аполлон Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Аполлон (Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)) Карта поширення Аполлон в Україні

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві (Papilionidae). Один з близько 70 видів голарктичного роду; один з 3 європейських видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні: Ареал охоплює деякі райони (насамперед гірські) Європи, Кавказу та Закавказзя, Малої та Центральної Азії, Казахстану, Сибіру, Китаю та Монголії. В Україні зустрічався у деяких районах Полісся, Карпат, Поділля, Криму та ін. Поширення виду на теперішній час в Україні невідоме.

Чисельність і причини її зміни: Чисельність невідома, за останні 20 років в Україні достеменно задокументованих знахідок немає. Можливі причини зникнення в Україні: руйнування місць перебування виду (вирубування природних розріджених лісів, насадження деревних монокультур), зміни у структурі землекористування, рекреаційне навантаження, застосування пестицидів тощо.

Особливості біології та наукове значення: Дуже локальний вид. Місця можливого перебування: на рівнинах — бори та суборі бори та субари на піщаних та кам’янистих ґрунтах з паростю очитку (заяча капуста), рідколісся, степові петрофітні схили, у горах — сонячні скелясті місця у лісовій і субальпійській смугах, найвірогідніше, в місцях вапнякових відшарувань. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з червня до серпня. Імаго активні найчастіше після полудня, лише у сонячну погоду. Самка відкладає яйця по одному на нижню поверхню листка або на стебло рослини. Розвиток яєць триває 2–8 тижнів; зимує гусінь, найчастіше у оболонці яйця. Гусінь живиться листям очитку. Заляльковуються у коконі між камінням тощо.

Морфологічні ознаки: Розмах крил — 65–90 мм. Досить великий метелик з дуже характерним забарвленням. Фон забарвлення білий чи блідо-сіруватожовтий (у самок), на передніх крилах 5–6 чорних округлих плям, зовнішній край та маргінальна область сірі, напівпрозорі, особливо у самок. Задні крила з двома червоними очками з чорною облямівкою та білою серединою.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид занесено до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, які перебувають під загрозою зникнення (1973), Червоної книги МСОП та ін. Вкрай необхідне створення ентомологічних заказників чи мікрозаповідників у місцях виявлення популяцій виду. Додаток ІІ Бернської конвенції.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: У деяких країнах на чорному ринку ціна 1 особини, залежно від рідкісності підвиду та форми, може досягати 5–40 євро.

Джерело: Sheljuzhko, 1919; Romaniszyn, Schille, 1929; Об- разцов, Шелюжко, 1939; Плющ, 1989; Хлус, Чере- дарик, Скільський, Череватов, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Львов- ский, Моргун, 2007; Канарський, 2007. Автор: І.Г. Плющ Фото

Можливо, вас зацікавлять ще такі тварини: