УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Хрящ-молочник криваво-червоний Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

Хрящ-молочник криваво-червоний (Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.) Карта поширення Хрящ-молочник криваво-червоний в Україні

Таксономічна належність: Родина Сироїжкові — Russulaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Рідкісний вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія. В Україні відомий з Гірського Криму та Пд. берега Криму. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці та невеликими групами.

Причини зміни чисельності: Масове збирання населенням, знищення лісів унаслідок пожеж та вирубування.

Умови місцезростання: Соснові ліси; на вапнякових ґрунтах.

Загальна біоморфологічна характеристика: Шапинка діаметром 4–7,5 см, спочатку опукла з легкою вм’ятиною та загнутим краєм, згодом увігнуто-розпростерта з загнутим краєм, клейка, гладенька, рожевуватокоричнева, темно-рожевувато-коричнева, вохристо-оранжева до глинисто-коричневої, місцями сірувата до сірувато-зеленої, незональна. Пластинки прирослі або злегка спускаються на ніжку, помірно широкі, досить густі, іноді роздвоєні біля ніжки, блідо-винно-червоні до світло-рожевуватокоричневих. Спори 7,5–9,5×6–8 мкм, округлі до еліпсоподібних, амілоїдні, орнаментовані короткими валиками, що утворюють незавершену або майже повну сітку. Споровий порошок кремовий до темно кремового. Ніжка 2–3,5×1–2 см, циліндрична або злегка звужується донизу, гладенька, суха, блідорожевувато-коричнева до блідо-сіруватокоричневої, згодом сірувато-рожева до глинисто-коричневої з світлішою верхівкою, іноді з глинисто-коричневими, блідо-винночервоними, жовтувато-коричневими або цегляними плямами різної форми. М’якуш ламкий до досить міцного, в ніжці суцільний або з порожниною, блідо-рожевуватокоричневий, або цегляний під поверхнею шапинки, темно-винно-червоний до коричнювато-червоного над пластинками та під поверхнею ніжки, смак м’який, згодом стає гіркуватим або злегка пекучим, запах приємний. Пряжки відсутні. Молочний сік коричнювато-червоний. Плодові тіла з’являються в серпні–жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Кримському ПЗ та Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Слід виділити вид в чисту культуру.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Не розводиться.

Господарське та комерційне значення: Мікоризоутворювач. Добрий їстівний гриб. Продуцент біологічно-активних речовин.

Джерело: Визначник грибів України, 1979; Зерова, 1962; Саркіна та ін., 2003; ЧКУ, 1996.