УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Нічниця велика Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Нічниця велика (Myotis myotis (Borkhausen, 1797)) Карта поширення Нічниця велика в Україні

Таксономічна належність: Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-крилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду світової фауни та один з 10-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні: Зх., Центральна та Сх. Європа, деякі регіони пн. Африки. В Україні — основний регіон по-ширення — Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька обл.

Чисельність і причини її зміни: В межах свого поширення в Україні відносно звичайний вид. Є одним з домінантів печер-них скупчень рукокрилих Поділля.

Причини зміни чисельності: зменшення кількості при-датних сховищ, пряме винищення та чинник непокою у сховищах, скорочення кормової бази.

Особливості біології та наукове значення: Влітку оселяються на горищах та в підзе-меллях, що характеризуються значними об’ємами. Самиці навесні утворюють ви-водкові колонії до декількох сот особин. Народження молодих припадає на кінець травня — початок червня. В кінці липня мо-лоді досягають розмірів дорослих тварин. Парування — восени. Зимовими сховищами є підземелля (природні печери та камено-ломні, рідко — підвали), де представники цього виду можуть утворювати скупчення до декількох сот особин. В Україні вид, оче-видно, є факультативним, регіональним мі-грантом. Найбільші відстані сезонних пере-міщень для України — 140 та 200 км. Полює на відкритих просторах, нерідко збираючи здобич з поверхні землі. Основу трофічно-го списку складають жуки, прямокрилі та великі метелики. Максимальна зафіксована тривалість життя — 22 роки. Самиця раз на рік приносить одне дитинча. У зх. областях є значним природним регулятором чисель-ності комах, в тому числі — сільськогоспо-дарських шкідників. Сховища великих коло-ній можуть служити джерелом природного добрива — гуано.

Морфологічні ознаки: Нічниця великих розмірів (другий за роз-мірами вид кажанів фауни України). Має порівняно довгі вуха. Траґус — близько 1/2 висоти вушниці. Епіблема відсутня. Літальна перетинка кріпиться до основи пальця. Ху-тро спини — димчасто-буре з коричневим відтінком, черева — брудно-білясте.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охоронні категорії: EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II), Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: LC. Необхідні заходи охо-рони: охорона сховищ, популяризація руко-крилих серед населення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Не має.

Джерело: Татаринов, 1956; Абелєнцев, Попов, 1956; Абелен- цев и др., 1968; Татаринов, 1973; Arlettaz, 1996; Ти- щенко та ін., 2005; Годлевська та ін., 2005. Автор: О.В. Годлевська Фото: О.В. Годлевська