УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Сосна крейдова Pinus cretacea (Kalenicz.) Kondr. (Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.)

Сосна крейдова (Pinus cretacea (Kalenicz.) Kondr. (Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.)) Карта поширення Сосна крейдова в Україні

Таксономічна належність: Родина Соснові — Pinaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Реліктовий диз’юнктивний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Східнопричорноморський вид, поширений в басейні р. Дону. В Україні — по берегах Сіверського Дінця в окол. сіл Богородичне та Лавреньовка Слов’янського району. Адм. регіон: Дц.

Чисельність та структура популяцій: Нечисленні популяції, що знаходяться під загрозою зникнення. Чисельність постійно зменшується.

Причини зміни чисельності: Природньо-історична реліктовість, вузька екологічна амплітуда, видобування крейди, вирубування зрілих дерев, випасання худоби, рекреаційне навантаження, пожежі.

Умови місцезростання: Сухі, бідні відслонення крейди, рідше — супіщано-карбонатні ґрунти вздовж крутих берегів річки. Формують угруповання так званих «гірських борів» союзу Libanotidi intermediae-Pinion sylvetris, що відносяться до класу Erico-Pinetea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. Вічнозелене хвойне дерево до 30 м заввишки. Крона широка, досить низько спускається по стовбуру, у старих екземплярів нагадує зонтик. Кора червонуватобура, у верхній частині стовбура та на гілках жовтувата, злущується. Хвоя у пучках по 2 шт., сизо-зелена, голчаста, жорстка, колюча, 2,5–6 см завдовшки та 0,8–1,6 мм завширшки; розвиваються лише на вкорочених пагонах. Шишки сірі, дрібні: 2,5–3 см завдовшки, нерозкрита шишка 1,4–2,0 см завширшки. Насіння темного кольору. Пиління у травні. Розмножується насінням, яке достигає на третій рік.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Червоного списку МСОП (I). Охороняють у НПП «Святі Гори» та відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ. Необхідне створення природоохоронних територій у місцях зростання виду, відновлювання борів та залісення крейдяних і вапнякових відслонень, відвалів, кар’єрів. Заборонено вирубування дерев, випасання худоби, організацію місць рекреації та кар’єрів для добування крейди.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Деревинне, протиерозійне, ґрунтотвірне, кліматорегулююче.

Джерело: Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Дідух, 2003; Кондра- тюк, 1960; Остапко, 2001; ЧКУ, 1996.