УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)

Нетопир Натузіуса (Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)) Карта поширення Нетопир Натузіуса в Україні

Таксономічна належність: Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-крилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). У роді 30 видів. Один з 4-х ви-дів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (крім пн.), Мала Азія та Кавказ. В Україні — всюди.

Чисельність і причини її зміни: Звичайний (особливо під час міграцій) на По-ліссі, нечисленний — у Лісостепу й на Закарпат-ті, Рідкісний — на Поділлі й у Криму.

Причини зменшення чисельності: трансформація тро-фічних біотопів і місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), використання пестицидів, чинник непокою ви-водкових колоній.

Особливості біології та наукове значення: Перелітний вид. Прилітає в березні — на початку квітня. Селиться переважно лісах різного пород-ного складу поблизу водойм або заболочених ділянок; рідко — в населених пунктах. Основні сховища — дупла дерев (зі щілиноподібним льотком), штучні гніздівлі, горища й порожнини будинків. Виводкові колонії налічують від кількох до кількох сотень самок. Дальній мігрант. Осінній відліт — від початку серпня; може тривати до листопада. Місця зимівлі розташовані за меж-ами України. Відомі поодинокі випадки зимівлі в Закарпатській обл. — в порожнинах стін будівлі. Вилітає в ранніх сутінках. Політ надзвичайно ма-неврений. Полює на краях лісу, в парках, над во-доймами і прибережними біотопами, вологими луками, рідше — розрідженими ділянками лісу і лісовими озерцями. Живиться двокрилими, рід-ше волохокрильцями, сітчастокрилими, метели-ками, перетинчастокрилими й жуками.

Морфологічні ознаки: Хутро на спині темноруде, на черевці світліше. Вухо заокруглене, трохи довше, ніж ширше. Козе-лок витягнутий, з округлою верхівкою. Великий палець довший або дорівнює ширині зап'ястя, виміряного на складеному крилі. П'ятий палець кисті разом з п'ястковою кісткою — довжиною біля 46 мм. Спинна сторона мiжстегнової пе-ретинки зверху, до половина своєї довжини, а також вздовж гомілки, густо опушена. Шпо-ра сягає до половини довжини вільного краю мiжстегнової перетинки, є невелика епіблема. Довжина тіла: 46–56 мм, вуха: 10–13,5 мм, козел-ка: 6–7 мм, передпліччя: 31–36,5 мм, вага: від 4,5 до 9 г.Режим збереження та заходи з охорони.Вид занесено до Червоного списку МСОП, EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвенції. Для охорони популяцій важливим є збереження старих листяних і мішаних лісів з дуплястими де-ревами, лінійних структур (лісосмуг, насаджень уздовж доріг та ін.) між місцями поселення та по-лювання, заборона чинник непокою виводкових колоній. Охороняється на території всіх об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих на території Карпат і Полісся, частково Поділля.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Не має.

Джерело: Абеленцев, 1950; Абелєнцев та ін., 1956; Крочко, 1992; Мерзлікін, Лебедь, 1998; Волошин, Башта, 2001; Дулицкий, 2001; Загороднюк, Негода, 2001; Башта, 2004а, 2004б, 2007, 2009; Bashta, 2004. Автор: А.-Т. В. Башта Фото: О.В. Годлевська