УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Сколько стоит чистовая отделка квартиры.

Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)

Нетопир Натузіуса (Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)) Карта поширення Нетопир Натузіуса в Україні

Таксономічна належність: Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-крилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). У роді 30 видів. Один з 4-х ви-дів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (крім пн.), Мала Азія та Кавказ. В Україні — всюди.

Чисельність і причини її зміни: Звичайний (особливо під час міграцій) на По-ліссі, нечисленний — у Лісостепу й на Закарпат-ті, Рідкісний — на Поділлі й у Криму.

Причини зменшення чисельності: трансформація тро-фічних біотопів і місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), використання пестицидів, чинник непокою ви-водкових колоній.

Особливості біології та наукове значення: Перелітний вид. Прилітає в березні — на початку квітня. Селиться переважно лісах різного пород-ного складу поблизу водойм або заболочених ділянок; рідко — в населених пунктах. Основні сховища — дупла дерев (зі щілиноподібним льотком), штучні гніздівлі, горища й порожнини будинків. Виводкові колонії налічують від кількох до кількох сотень самок. Дальній мігрант. Осінній відліт — від початку серпня; може тривати до листопада. Місця зимівлі розташовані за меж-ами України. Відомі поодинокі випадки зимівлі в Закарпатській обл. — в порожнинах стін будівлі. Вилітає в ранніх сутінках. Політ надзвичайно ма-неврений. Полює на краях лісу, в парках, над во-доймами і прибережними біотопами, вологими луками, рідше — розрідженими ділянками лісу і лісовими озерцями. Живиться двокрилими, рід-ше волохокрильцями, сітчастокрилими, метели-ками, перетинчастокрилими й жуками.

Морфологічні ознаки: Хутро на спині темноруде, на черевці світліше. Вухо заокруглене, трохи довше, ніж ширше. Козе-лок витягнутий, з округлою верхівкою. Великий палець довший або дорівнює ширині зап'ястя, виміряного на складеному крилі. П'ятий палець кисті разом з п'ястковою кісткою — довжиною біля 46 мм. Спинна сторона мiжстегнової пе-ретинки зверху, до половина своєї довжини, а також вздовж гомілки, густо опушена. Шпо-ра сягає до половини довжини вільного краю мiжстегнової перетинки, є невелика епіблема. Довжина тіла: 46–56 мм, вуха: 10–13,5 мм, козел-ка: 6–7 мм, передпліччя: 31–36,5 мм, вага: від 4,5 до 9 г.Режим збереження та заходи з охорони.Вид занесено до Червоного списку МСОП, EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвенції. Для охорони популяцій важливим є збереження старих листяних і мішаних лісів з дуплястими де-ревами, лінійних структур (лісосмуг, насаджень уздовж доріг та ін.) між місцями поселення та по-лювання, заборона чинник непокою виводкових колоній. Охороняється на території всіх об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих на території Карпат і Полісся, частково Поділля.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Не має.

Джерело: Абеленцев, 1950; Абелєнцев та ін., 1956; Крочко, 1992; Мерзлікін, Лебедь, 1998; Волошин, Башта, 2001; Дулицкий, 2001; Загороднюк, Негода, 2001; Башта, 2004а, 2004б, 2007, 2009; Bashta, 2004. Автор: А.-Т. В. Башта Фото: О.В. Годлевська