УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Зелениця сплюснута (Дифазіаструм сплюснутий) Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Diphasium anceps (Wallr.) A.Löve et D.Löve, D. complanatum (L.) Rothm., Lycopodium anceps Wallr., L. complanatum L.)

Зелениця сплюснута (Дифазіаструм сплюснутий) (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Diphasium anceps (Wallr.) A.Löve et D.Löve, D. complanatum (L.) Rothm., Lycopodium anceps Wallr., L. complanatum L.)) Карта поширення Зелениця сплюснута (Дифазіаструм сплюснутий) в Україні

Таксономічна належність: Родина Плаунові — Lycopodiaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний..

Наукове значення: Голарктичний вид на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у Пн. і Центральній Європі, до Пн. Італії та Придунайських країн, на Мадейрі, у Пн. Азії, Індії та Пн. Америці (пн. сх.). В Україні трапляється у Карпатах, на Розточчі, Зх. Поділлі, Поліссі. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій: Локалітети площею від 0,5 до 10–15 м2, представлені від одного до кількох клонів, що налічують по кілька десятків вегетативних рамет і від 1 до 10–15 спороносних.

Причини зміни чисельності: Суцільні рубки лісів, збирання рослин для культових обрядів. У високогір’ї надмірне випасання.

Умови місцезростання: Здебільшого на піщаних ґрунтах у соснових та дубово-соснових лісах (кл. Vaccinio-Piceetea), а також на мохових подушках у букових, ялицево-букових і смерекових лісах, іноді на пустошних луках з домінуванням Nardus stricta та Festuca tenuifolia. Рідше в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Quercetea roboripetraeae (союз Pino-Quercion), Calluno-Ulicetea (союз Violion caninae). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина. Стебла довгі, підземні, повзучі, із прямостоячими сплющеними вилчасто розгалуженими гілками. Плідні гілочки переходять у довгу, рідко обсаджену листками (мікрофілами) ніжку, що несе по кілька циліндричних колосів; спорангіальні листки яйцеподібні, загострені, по краю виїмчато-зубчасті; вегетативні листки дрібні, притиснуті, розміщені в 4 ряди; з них крайові трикутно-ланцетні, кілюваті, дуже загострені, а ті, що містяться на плоскому боці гілок, вужчі, майже шилоподібні. Спороносить у липні–вересні. Поновлення переважно вегетативне, також спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території Поліського та Рівненського ПЗ, у Деснянсько-Старогутському та Карпатському НПП, а також у пам’ятці природи «Тисовий Яр» (Чернівецька обл.). Необхідний моніторинг популяцій, особливо у поліській частині ареалу. Заборонено проведення суцільних рубок та збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське, фарбувальне (народний засіб для отримання зеленої фарби для вовни).

Джерело: Панченко, 2005; Флора УРСР, 1938; Чорней, Тока- рюк, 2002; ЧКУ, 1996; Guşuleac, 1931.