УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий) Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub (Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm., Lycopodium tristachyum Pursh)

Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий) (Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub (Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm., Lycopodium tristachyum Pursh)) Карта поширення Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий) в Україні

Таксономічна належність: Родина Плаунові — Lycopodiaceae.

Природоохоронний статус виду: Зникаючий..

Наукове значення: Бореальний реліктовий вид на межі диз'юнктивного ареалу. Один з батьківських видів рідкісних гібридогенних таксонів D. zeilleri та D. issleri.

Ареал виду та його поширення в Україні: Скандинавія, Середня та Атлантична Європа, на пд. Європи в Апеннінах та Балканах; зх. Китай, сх. Пн. Америки. В Україні на Поліссі (дуже рідко). Адм. регіони: Вл, Жт.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі за розміром, струкрура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності: Реліктовий характер виду в Україні та складна біологія розвитку (залежність гаметофіту від мікоризоутворюючого гриба). Суцільні рубки лісів, заміна корінних порід інтродуцентами, збирання рослин на вінки.

Умови місцезростання: Росте в бореальних соснових зеленомошних та соснових зеленомошно-лишайникових лісах (угрупованнях кл. Vaccinio-Piceetеа) на бідних кислих дерново-підзолистих ґрунтах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна вічнозелена трав’яна рослина. 7–15 см заввишки. Стебло повзуче, безрозеткове, з сизуватими, прямостоячими або підведеними пагонами, зібраними пучками. Підземні пагони горизонтальні. Гілочки до 2 мм завширшки. Листки (мікрофіли) щільно притиснуті до гілок, чотирирядні, трохи обернонояйцеподібні, верхівка слабо розділена на неправильні дольки, бічні прямі, притиснуті, без загнутих кінчиків, 0,8–1,5 мм довжиною у вільній частині, а черевні більші та ширші біля основи. Спорангії рівноспорові в пазухах спорофілів, які утворюють 3–4 стробіли на дихотомічно розгалуженій ніжці. Колоски 1–1,5 см завдовжки на ніжках 1,5–2,5 см. Спороносить у липні-вересні. Розмножується вегетативно та спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Поліському ПЗ. Необхідним є обстеження відомих локалітетів з метою з’ясування стану популяцій та їх моніторингу. Заборонено збирання рослин, порушення місць зростання, несанкціоновані лісогосподарські заходи.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, фарбувальне, лікарське.

Джерело: Екофлора України, 2000; Флора Европейской час- ти СССР, 1974; Флора СССР, 1934; Протопопова, 1974; ЧКУ, 1996.