УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна) Lycopodiella inundata (L.) Holub (Lycopodium inundatum L.)

Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна) (Lycopodiella inundata (L.) Holub (Lycopodium inundatum L.)) Карта поширення Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна) в Україні

Таксономічна належність: Родина Плаунові — Lycopodiaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Рідкісний зникаючий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид. В Україні трапляється в Карпатах, на Поліссі, по терасах річок Лісостепу і Степу. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Зк, Хм, Чк, Дн, Пл, Хр, Лг, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, представлені невеликими групами. Окремі популяції мають високу щільність до 24 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності: Осушення боліт, освоєння річкових терас, зміна гідрологічного режиму.

Умови місцезростання: Зростає у невластивих для плаунових умовах (торфові болота, заболочені луки, замоховілі піщані зниження на терасах річок, вологі свіжі піски). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–10 см заввишки. Стебло повзуче, густо вкрите лінійно-шилоподібними листками (мікрофілами). Спороносні гілки короткі, не галузяться, нечітко відмежовані від стебла, на верхівках мають довгі стробіли без ніжки. Спороносить у липні–вересні. Спори численні світложовті. Розмножується спорами і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідне виявлення вцілілих місцезнаходжень в Лісостепу і Степу і створення на них природно-заповідних територій. Охороняють в Поліському, Рівненському та Черемському ПЗ, НПП Шацькому, «Прип’ять-Стохід», «Синевир», «Святі гори». Заборонено всі види гідромеліоративних робіт, торфорозробку.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає

Господарське та комерційне значення: Лікарське.

Джерело: Андриенко, Попович, Шеляг-Сосонко, 1986; Ан- дрієнко, Прядко, Онищенко, 2006; Байрак, Стецюк, 2005; Брадіс, Андрієнко, Лихобабіна, 1969; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Кучеревський,