УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Флокулярія Рікена Floccularia rickenii (Bohus) Wasser [Armillaria rickenii Bohus]

Флокулярія Рікена (Floccularia rickenii (Bohus) Wasser [Armillaria rickenii Bohus]) Карта поширення Флокулярія Рікена в Україні

Таксономічна належність: Родина Рядовкові — Tricholomataceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Рідкісний вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Європа. В Україні відомий з Правобережного та Лівобережного злаково-лучного Степу, а також Правобережного та Лівобережного злакового Степу. Адм. регіони: Дн, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці та групами, іноді великими.

Причини зміни чисельності: Випас худоби, пожежі, вирубування насаджень.

Умови місцезростання: Штучні насадження білої акації (Robinia pseudoacaciа) та природні угруповання клена татарського (Acer tataricum) на пісках; на ґрунті.

Загальна біоморфологічна характеристика: Шапинка діаметром 7–12 см, товста, м’ясиста, спочатку напівкуляста, згодом опукло-розпростерта, суха, матова, вкрита концентрично розташованими конусоподібними 3–8-гранними бородавками (залишки загального покривала) розміром 0,5–5 мм, що легко злущуються при підсиханні, край шапинки загнутий, згодом прямий, часто з залишками покривала. Спочатку шапинка біла, згодом кремово-біла, посередині темніша, сірувато-солом’яно-жовта, блідолимонно-сірувата. Пластинки прирослі, іноді злегка спускаються на ніжку, тонкі, густі, спочатку білі, згодом блідо-кремові з лимонним відтінком. Спори 4,0–5,5×3,0–4,0 мкм, широкоовальні, часом майже кулясті, дещо загострені до основи, гладенькі, безбарвні, часто з краплею олії. Споровий порошок кремовий. Ніжка 2–4×0,6–0,8 см, центральна, циліндрична, з бульбоподібно розширеною до 2–4 см основою, вгорі гола, нижче вкрита залишками загального покривала в вигляді пластівчастих бородавок розміром 0,5–3 мм, які у верхній частині ніжки утворюють невиразне кільце, що швидко зникає. М’якуш щільний, білий, на зламі не змінюється, з приємним грибним запахом, смак солодкуватий. Пряжки є. Плодові тіла з’являються в червні–жовтні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Дніпровсько-Орільському ПЗ. Необхідно створити ботанічні заказники в інших місцезнаходженнях виду та виділити його в чисту культуру.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне. Їстівний гриб.

Джерело: Вассер, 1971а, 1974г, 1976а; Вассер, Солдатова, 1977; Визначник грибів України, 1979; Придюк, 1999, 2005.