УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Тюльпан бузький Tulipa hypanica Klokov et Zoz (~ T. biebersteiniana Schult.f. s.l.)

Тюльпан бузький (Tulipa hypanica Klokov et Zoz (~ T. biebersteiniana Schult.f. s.l.)) Карта поширення Тюльпан бузький в Україні

Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Ендемічний вид, споріднений з T. biebersteiniana Schult.f.

Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-зх.-причорноморський вид. В Україні — пд. частина Правобережного Степу між Дністром і Дніпром. Адм. регіони: Кд, Дн, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій: Популяції характеризуються дифузним, компактно-дифузним або груповим розміщенням особин, щільність яких становить 20–100 на 1 м2. Часто утворює скупчення площею 0,5–6 м2, в яких щільність особин коливається від 2 до 5 на 0,25 м2. Абсолютний максимум у вікових спектрах популяцій припадає на особини прегенеративного періоду, що пов’язано з інтенсивним вегетативним розмноженням. В умовах підвищеного антропогенного впливу знижується щільність особин та їх життєздатність.

Причини зміни чисельності: Порушення і трансформація природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій: будівництва, розорювання степових масивів, штучного лісонасадження, випасання худоби, витоптування у місцях рекреації, збору рослин на букети, викопування цибулин.

Умови місцезростання: Вапнякові та гранітні відслоннення, справжні та кам‘янисті степи (кл. Festuco-Brometea), на кам’янисто-щебенистих ґрунтах, степові чагарники (кл. Rhamno-Prunetea). Позитивно реагує на розпушеність ґрунтів. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина з підведеним та зігнутим вгорі стеблом 15–35 см заввишки. Цибулина яйцеподібнокуляста з темними, майже чорними, найстарішими, та коричневими, молодшими, покривними лусками (3–5 см завдовжки). Листки 8–22 мм завдовжки, лінійно-ланцетні з гострою верхівкою, здебільшого спрямовані косо вгору, вздовж складені, зверху сизуваті. Квітки поодинокі (рідко по 2), блідожовті, 16–35 мм завдовжки. Зовнішні листочки оцвітини набагато вужчі за внутрішні, зеленкувато-жовтуваті, з країв з червонуватим відтінком. Коробочка 13–25 мм завдовжки. Цвіте в квітні, плодоносить у травні. Розмножується насінням і цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в НПП «Козацький град», ПЗ «Єланецький степ», ряді заповідних територій місцевого значення. Необхідно включити до природно-заповідного фонду нові місцезнаходження виду, запровадити моніторинг природних популяцій виду та контроль за зміною їх показників, ввести в культуру. Заборонено збирання, порушення умов місць зростання, заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують у ботанічних садах.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, селекційне.

Джерело: Бойко, 1988; Воронова, 2005; Зоз, Клоков, 1935; Крицкая, Новосад, 2001; Кучеревський, 2001; Фло- ра УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.