УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Підорлик малий Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831

Підорлик малий (Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831) Карта поширення Підорлик малий в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-ні (Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні: Складається з трьох частин, розташованих у Європі, Малій та Пд. Азії. У недалекому мину-лому ареал став розширятися у сх. напрямку. В Україні поширений на всій правобережній частині (окрім пд. степів), у пн., пн.-сх. та цент ральній частинах Лівобережжя.

Чисельність і причини її зміни: Європейську популяцію оцінено у 14–19 тис. пар. В Україні у 1989 р. чисельність оцінювали в 200–250 пар. Згідно сучасних оцінок вона складає 500–1000 пар, можливо 1,2–1,5 тис. пар. Значна відміна між оцінками чисельності у минулому та у наш час, пов’язана головним чином з проведенням масштабних дослі-джень у останні роки. На стан виду негативно впливають меліорація, знищення старих ді-лянок лісу та місць, де птахи полюють.

Особливості біології та наукове значення: Віддає перевагу ділянкам волого старого листяного та мішаного лісу, що межує з від-критими просторами (луки, поля, болота). Навесні з’являється у третій декаді березня. Міграція триває до другої декади квітня. Мо-ногам. Яйця відкладає в квітні. В повній клад-ці 2 яйця. Насиджування триває 38–43 доби. Пташенята з’являються наприкінці травня, залишають гніздо в серпні. Як правило, ви-живає лише 1 пташеня. Восени починає від-літати на початку вересня. Статевої зрілості досягає на 3–4 році життя. Живиться пере-важно дрібними ссавцями, а також птахами, рептиліями та амфібіями.

Морфологічні ознаки: Довжина тіла — 570–640 мм, маса тіла — 1200–1600 г, розмах крил — 1545 мм. У до-рослого птаха оперення буре, верх голови і задня частина шиї світліші; на надхвісті нерід-ко буває біла смуга; махові пера темно-бурі, покривні пера крил бурі або світло бурі; цівка вкрита пір’ям; восковиця і пальці жовті; рай-дужна оболонка ока жовтувато-коричнева або жовта. Молодий птах темно-бурий, з чіткою вохристою плямою на потилиці; на крилах зверху по одному ряду білих плям; на верхівці хвоста вузька білувата смуга.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Під час гніздування охороняється в Карпат-ському БЗ, НПП «Шацькі озера» та «Деснянсько-Старогутський», ПЗ: Полісьому, Рівненському, «Розточчя» та ін. Вид включено Вид включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвен-цій. Для покращання охорони необхідні: збере-ження старих лісів, створення мікрозаказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, влаштування штучних гніздівель, посилення контролю за ви-падками незаконного відстрілу, моніторинг за забрудненням оточуючого природного серед-овища.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомий випадок розмноження птахів в Естон-ському зоопарку.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Грищенко та ін., 1998, 1999, 2001; Скільскій, 2001; До- машевский, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008; Грищенко, 2002; European bird …, 2004; Домашевский и др., 2008; Мілобог та інші, 2008. Автори: С.В. Домашевський, В.І. Стригунов Малюнок: І.І. Землянських