УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Підорлик великий Aquila clanga Pallas, 1811

Підорлик великий (Aquila clanga Pallas, 1811) Карта поширення Підорлик великий в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподібні (Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один з 5 -ти видів роду у фауні України. Монотипний вид.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у Європі від Угорщини та Балканського п-ова на сх. до Уралу, в Азії — в лісостеповій смузі на сх. до Примор’я і Пн.-сх. Китаю. В Україні сучасний ареал охоплює пн.-зх., пн. та, можливо, пн.-сх. обл. У зимовий період зрідка трапляється в Азово-Чорноморському р-ні. З середини ХХ ст. ареал зменшився, відступив на пн.

Чисельність і причини її зміни: На 1997 р. чисельність гніздового угруповання виду в Україні оцінено в 40–60 пар, на 2004 р. — у 20–30 пар. Такий стан української популяції визначений при проведенні широких обстежень р-нів, де була ймовірною присутність виду. Сучасна чисельність цього підорлика в Україні, ймовірно, складає 10–20 пар. В європейській гніздовій популяції у 2004 р. налічували 810–1100 пар. Основні

Причини зміни чисельності: знищення ділянок заплавного стиглого лісу біля великих водойм, меліорація, ведення лісорозробок біля гнізд птахів, відстріл мисливцями.

Особливості біології та наукове значення: В Україні з’являється на початку березня. Моногам. Заселяє високостовбурні листяні і мішані ліси. Віддає перевагу заболоченим ділянкам лісів біля водойм. Гніздиться зазвичай поблизу відкритих ділянок — річкових долин, вологих луків, великих боліт, лісових галявин і вирубок. Гнізда розташовує на де-ревах. У кладці 2 яйця. Насиджування триває 42–44 доби. Виживає найчастіше одне пташеня. Пташенята залишають гнізда на початку серпня. Статева зрілість настає на 3–4 році життя. Живе до 40 років. Відлітає у вересні, пік міграції припадає на початок жовтня. Живиться амфібіями, рептиліями, птахами, дрібними та середніми за розмірами ссавцями.

Морфологічні ознаки: Маса тіла: до 3,2 кг, розмах крил: до 170 см. У дорослого птаха оперення темно-буре; цівка вкрита пір’ям; восковиця і ноги жовті; райдужна оболонка ока світло-коричнева. Молодий птах чорно-бурий; на попереку білуваті риски та плями; на надхвісті дугоподібна біла смуга; низ тулуба, крім грудей, з поздовжніми невиразними світлими смугами; зверху на крилі кілька рядів світлих плям; на кінці хвоста неширока білувата смуга.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесено до Червоного переліку МСОП та Європейського червоного переліку. Включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток І) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. Для покращання охорони необхідні: збалансоване ведення лісового господарства, створення мікрозаказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, обладнання штучних гніздівель, підвищення контролю за незаконним відстрілом.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Зубаровський, 1977; Грищенко та ін., 1996, 2001, 2004; Давиденко та ін., 1998; Афанасьєв, 1998; Атемасов, 2000; Домашевський, 2000, 2001, 2004; European bird…, 2004; Домбровський, 2007. Автор: С.В. Домашевський Малюнок: І.І. Землянських