УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809

Могильник (Aquila heliaca Savigny, 1809) Карта поширення Могильник в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-ні (Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні: Пд. Європа, Пн. Африка, Азія (Пд.-зх. Азія, Казахстан, передгір'я та гірські р-ни Алтаю, Мінусинська улоговина, Тува, Забайкалля). На Україні поширений в межах лісостепової, окремих лісових масивах та лісосмугах сте-пової зони, в Кримських горах.

Чисельність і причини її зміни: В Україні гніздиться не менше 100 пар, голо-вним чином на сх. (бас. Сіверського Дінця) та в Криму. Європейску популяцію оцінено у 850–1400 пар. В останні роки намітилась тенденція до збільшення чисельності в сте-повій смузі України. Причини зміни чисель-ності: вирубування ділянок старого лісу в місцях постійного гніздування, скорочення кормової бази (ховрахи), винищування лю-диною, загибель птахів на ЛЕП.

Особливості біології та наукове значення: Перелітний птах, крім Криму. До місць гніз-дування прилітає в середині березня — на початку квітня. Трапляється у старих висо-костовбурних, найчастіше соснових, лісах, розташованих біля галявин, схилів, рідше на невеликих ділянках листяного лісу серед цілинних земель. Також гніздиться у деяких лісосмугах серед агроценозів степової зони.Гнізда влаштовує на верхівках дерев. У клад-ці (середина квітня — початок травня) 1–3 яйця. Насиджують обидва птахи, 43–45 діб. Пташенята залишають гніздо в кінці липня — на початку серпня. Статевозрілим стає на 3–4 році життя. Відлітає в жовтні. Живиться савцями, птахами середнього розміру та іноді падлом.

Морфологічні ознаки: Маса тіла — 2,5–4 кг, довжина тіла — 750–840 мм, розмах крил — 1800–2150 мм. До-рослий птах темно-бурий, голова світліша, рудувато-вохриста; плечові пера у деяких особин частково білі. Молоді птахи світліші з поздовжньою вохристою плямистістю.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Червоного переліку МСОП та Європейського червоного переліку. Включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток І) та Бернської (Додаток І) конвенцій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Ветров, 1991, 1993, 1994 а, 1994 б, 1996, 1998; Vetrov,1996; Скільскій та ін., 1998; Милобог, Ветров, Стригунов, 2002; Birds in Europe, 2004, Ветров, Ми- лобог, 2008. Автор: В.В. Вєтров Малюнок: І.І. Землянських