УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)) Карта поширення Орел-карлик в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-ні (Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitridae). Один з 5-ти видів роду; єдиний вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні: Євразія (пд. частина та помірний пояс), Пн-зх. та Екваторіальна Африка, Австралія. В Україні гніздиться головним чином у лісо-степовій смузі, спорадично у степовій (по долинах річок, байрачних і штучних лісах) і лісовій смугах та передгір'ях Карпат.

Чисельність і причини її зміни: У середині XX ст. помітно зменшилась, на-прикінці 1980–1990 рр. становила не менш 450–500 пар. В останнє десятиріччя спосте-рігається стабілізація чисельності. Основна чисельність виду зосереджена на пн. Одесь-кої обл., в Кіровоградській обл. та на сх. України. В Європі гніздиться 4,4–8,9 тис. пар. Основними причинами зміни чисельності є скорочення площі старих лісів, незаконний відстріл, зменшення чисельності ховрахів як головного об'єкту живлення.

Особливості біології та наукове значення: Гніздовий перелітний птах майже усієї тери-торії України (крім більшої частини Карпат і Криму). Весняний проліт починається у квітні. Летить поодинці або парами. Трапля-ється на ділянках старих широколистяних та мішаних лісів, що межують з відкритими просторами; рідше у байрачних і заплавних лісах степової смуги. З другої половини квіт-ня займає гніздові ділянки і приступає до шлюбних ігор. Гнізда будує у верхній частині старих дерев (найчастіше на дубах), на висоті 10–27 м, в штучних лісах на пд. гніздиться на висоті до 4 м від землі. У кладці (кінець квітня — початок травня) 1–2 (рідше 3) яйця. Насиджує переважно самка, біля 30 діб. Пта-шенята залишають гніздо у липні — на по-чатку серпня. Живиться переважно гризуна-ми і птахами дрібних та середніх розмірів.

Морфологічні ознаки: Маса тіла — 660–960 г, довжина тіла — 450–500 мм, розмах крил — 1100–1320 мм.Дві форми забарвлення: бура з невеликими яскраво-білими плямами на плечах, а також світла з білуватим черевом та нижніми по-кривними перами крил і загальним темним верхом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Канівському і Луганському заповідниках. Включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Ветров, 1993,1994; Пилюга, 1999; Стригунов, Ми- лобог, Коцюруба, 1999; Милобог, Ветров, 2002. Автори: В.В. Вєтров, Ю.В. Милобог Малюнок: І.І. Землянських