УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Пісочник великий (зуйок великий) Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

Пісочник великий (зуйок великий) (Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758) Карта поширення Пісочник великий (зуйок великий) в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-ні (Charadriiformes), родина Сивкові (Charadriidae). Один з 5-ти видів у фауні Украї-ни; політипний вид, 2 підвиди: Ch. h. hiaticula — в Україні на гніздуванні, а Ch. h. tundrae — трапляється під час міграцій.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні: Від Скандинавії до Чукотки і Анадиря, узбе-режжя Балтійського, Пн., Білого морів, мож-ливо — Середземного; в Україні — по кор-дону з Білорусією. На гніздуванні з 1995 р.

Чисельність і причини її зміни: У Європі понад 120 тис. гніздових пар, в Україні 9–14. У 1995 р. 4 гнізда, 5 виводків на Волині і Львівщині біля сс. Хоцунь, Світязь, Чолгині. У 1996–1999 рр. — 9–14 пар; у 2001–2005 рр. — 8–10, у 2006 р. — 7 та 3 пари біля с. Люб'язь і 2 — біля с. Підкормілля. Реагує на впливи, характерні для малих популяцій; через нестабільність гніздових стацій може зникнути.

Особливості біології та наукове значення: Гніздиться на пасовищах, піщаних косах, пляжах, технічних водоймах. Гнізда на піс-ку, у розрідженій траві, старих коров'ячих кізяках. У кладці 4 яйця, в травні-червні. На-сиджування 24–26 діб. Пташенята виводко-вого типу. Статевозрілими стають на першо-му році життя. Мігрують по всій країні. Жив-ляться дрібними комахам.

Морфологічні ознаки: Довжина тіла — 18–20 см, розмах крил — 48–57 см. Маса — 62–71 г. У дорослого птаха верх сірувато-бурий; лоб, плями за очима, шия і низ білі; передня частина тім’я, вуздеч-ка, плями навколо очей чорні; на волі чор-ний «нашийник»; вздовж основи бурих ма-хових — біла смуга, помітна в польоті; край-ні стернові пера білі, центральні — бурі, інші бурі з білою верхівкою; дзьоб жовтогарячий, на кінці чорний; ноги жовтогарячі. Моло-дий птах схожий на самку в позашлюбному вбранні, але має кремово-білуватий лоб, по краю покривних пер світла облямівка, «на-шийник» розірваний.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Захищений Бернською конвенцією (Додаток IІ), угодою AEWA, СMS (Додаток ІІ). Згідно єв-ропейської природоохоронної значимості — категорія Non-SPEC, безпечний (Secure). Охороняється в НПП «Прип’ять-Стохід» і за-казнику «Чолгинський». Потрібно вивчити біотопи гніздування і розробити рекоменда-ції з охорони; у гніздовий період дотримува-тись охоронних зобов’язань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Каталог орнітофауни... 1991, 1993; Troglodytes, 1994, 1995, 1996, 1997; Hagemeijer, Blair, 1997; Фе- сенко, Бокотей, 2000; Шидловский, 2002; Burfeld, van Bommel, 2004. Автор: І.В. Шидловський Малюнок: І.І. Землянських