УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Пісочник морський (зуйок морський) Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)

Пісочник морський (зуйок морський) (Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)) Карта поширення Пісочник морський (зуйок морський) в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні (Charad-riiformes), родина — Сивкові (Charadriidae). Один з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні: Вздовж узбережжя морів і солоних озер на усіх материках, за винятком Антарктиди, та на багатьох о-вах. В Україні гніздиться на прибе-режних ділянках Чорного і Азовського морів, на Сиваші та у Дніпропетровській обл. Під час кочівель і міграцій може спостерігатись у ін-ших частинах країни.

Чисельність і причини її зміни: До 1970-х рр. був численним птахом Азово-Чорноморського узбережжя. У середині 1980-х рр. нараховували 4–5 тис. пар. Протягом остан-ніх двох десятиріч популяція по усій Європі різ-ко скоротилася. На початок ХХІ ст. чисельність в Україні становила близько 1750–2150 пар. Ін-тенсивне освоєння прибережних біотопів та їх трансформація, зростаюче рекреаційне наван-таження, господарська діяльність, випасання худоби у місцях гніздування, ріст чисельності здичавілих собак, сірої ворони, лисиці, єното-вого собаки.

Особливості біології та наукове значення: Перелітний птах. Навесні прилітає в березні–квітні. Тримається групами, поодинці або у зграях з іншими куликами на пляжах пі-щаних і піщано-черепашкових о-вів та кіс, відкритих ділянках узбережжя з роз-рідженою трав’яною рослинністю або без неї, солончаках. Гніздиться в квітні–серпні у моновидових або змішаних колоніях разом з крячками та куликами. Кладку з 3 яєць птахи насиджують протягом 23–26 діб. Пташенята з’являються у травні–серпні; літати починають у 25–26-денному віці. Успіх гніздування 25–35%. До місць зимівлі птахи відлітають в серпні–жовтні. Живиться дрібними водяними безхре-бетними.

Морфологічні ознаки: Розміром із жайворонка. Маса тіла — 32–56 г, довжина тіла — 5–17 см, розмір крила — 31–35 см. Самець у шлюбному вбранні зверху сірувато-бурий, потилиця іржасто-руда, на боках шиї, лобі та по боках голови чорні сму-ги. Решта оперення біла. Дзьоб і ноги чорні. У самця у позашлюбному вбранні, самки і молодого птаха смуги та потилиця сіро-бурі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид охороняється Боннською (Додаток ІІ), Бернською (Додаток ІІ) конвенціями, угодою AEWA, занесений до ЧКУ (1994). В Україні охороняється у об’єктах ПЗФ, розташованих на узбережжі морів. Слід створити НПП на Сиваші, заповідник на Керченському п-ові, орнітологічний заказник на оз. Хаджидер, Солонець-Тузли та РЛП на Куяльницькому ли-мані. Потрібно регулювати чисельність хижа-ків; регламентувати рекреацію та випасання худоби у місцях гніздування; проводити захо-ди з покращання стану біотопів, які викорис-товуються видом.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Козлова, 1961; Korzyukov, Potapov, 1998; Черничко, 1988; Черничко, 1994,1998; Кинда, 1998; Руденко, Рыбачук, 1998; Губкін, Булахов, Тарасенко, 1999; За- лєвський, 1999 а, 1999 б; Потапов, Жмуд, 1999; Сио- хин, Черничко, Андрющенко и др., 2000; Фесенко,