УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Мутин малиновий Mutinus ravenelii (Berk. et M.A. Curtis) E. Fish

Мутин малиновий (Mutinus ravenelii (Berk. et M.A. Curtis) E. Fish) Карта поширення Мутин малиновий в Україні

Таксономічна належність: Родина Веселкові — Phallaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Рідкісний представник роду в складі мікофлори України, з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Спорадично в пн. частині Європи, Азії (Далекий Схід Росії), Пн. Америці. В Україні відомий лише із Зх. Полісся. Адм. регіони: Вл, Рв.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється зрідка, плодові тіла поодинокі або групами по 3–5, інколи в значній кількості.

Причини зміни чисельності: Не досліджені.

Умови місцезростання: Трапляється в різних місцях, на багатих гумусом ґрунтах, однак в Україні виявлений лише в локалітетах, пов’язаних з чорною вільхою, переважно на вологих піщаних ґрунтах.

Загальна біоморфологічна характеристика: Молоде плодове тіло спочатку яйцеподібне, 2–2,8×1,5–1,7 см, гладке, чисто біле, складається з аморфної спороносної частини (глеби) та стерильної — губчастої й порожнистої (рецептакула), оточених щільною оболонкою (перидієм), з міцеліальними тяжами при основі. Під час дозрівання рецептакул розтягується і розриває перидій, який зберігається біля основи рецептакула, переважно на дві лопаті, зрідка лопатей буває більше. Зріле плодове тіло 6–15×0,7–1,2 см, рецептакул світло-малиновий, рожево-червоний, вузькоциліндричний, донизу звужений, губчастий, порожнистий, увінчаний яскраво-червоною, карміново-червоною, до криваво-червоної, конусоподібною голівкою, вкритою темно-оливковим спороносним слизистим шаром (глебою) з сильним неприємним запахом. Спори еліпсоїдні, гладкі, 3–5×1–3 мкм, розносяться комахами. Плодові тіла з’являються у червні — жовтні. Сапротроф.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не вживалися. Вид необхідно виділити в чисту культуру і підтримувати у відповідних колекціях культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне.

Джерело: Гелюта, Висоцька, 2007; Дудка, Островська, 2006.