УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Дятел трипалий Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

Дятел трипалий (Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)) Карта поширення Дятел трипалий в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Дятлоподібні (Piciformes), родина — Дятлові (Picidae). Один з 2-х видів роду; єдиний вид у фауні України, представлений 2-ма підвидами: P. t. tridactylus (Полісся) та P. t. alpinus (Карпати).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Ареал виду та його поширення в україні: Охоплює лісову та лісотундрову смуги Євра-зії, гірські масиви Альп, Татр, Карпат і Балкан та Пн. Америку. В Україні гніздиться в Карпа-тах та з 2004 р. на Поліссі (ліси пн. Житомир-ської, Рівненської і Волинської обл.).

Чисельність і причини її зміни: В Україні чисельність складає 300–320 пар. З них 290–300 пар гніздиться в Карпатах і 10–20 пар — на Поліссі. Основна кількість гніздових пар знаходиться у національному природному парку «Синевир» і прилеглих заказниках Горган (70–120 пар), Карпатсько-му біосферному заповіднику (85 пар). Чи-сельність виду у лісах Карпат скорочується, і на даний час складає 3–4 пари на 100 км2 (Чорногора), раніше (1940–1960 рр.) — 10–26 пар на 100 км2. Причини зміни чисельнос-ті: скорочення площ стиглих лісів, ліквідація ділянок сухостійних дерев і згарищ.

Особливості біології та наукове значення: Осілий птах, взимку кочовий. Заселяє стиглі і пристигаючі ліси переважно тайгового типу, надає перевагу ділянкам з сухостійними де-ревами. Моногам. Гніздовий період з квітня по липень. Гніздиться у дуплах дерев. У клад-ці (травень–червень) 3–7 яєць. Насиджуван-ня триває 19–25 діб. Пташенята з’являються в кінці травня — кінці червня. Живиться ко-махами, переважно личинками короїдів.

Морфологічні ознаки: Маса дорослого птаха: 51–69 г, дов жина тіла: 10–240 мм, розмах крил: 125–132 мм. Самець має жовту верхню частину голови, решта оперення строкате, чорно-біле, з бі-лою смугою від тім’я до надхвістя. Самиця оперена аналогічно, але на голові замість жовтого оперення — сірувате.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Додатку ІІ Бернської конвенції. Згідно з класифікацією видів загальноєвро-пейської природоохоронної значимості має категорію SPEC3, статус «Рідкісний». Охороняється у Карпатському біосферному, По-ліському, Рівненському і Черемському при-родних заповідниках та національних при-родних парках: Карпатський, «Гуцульщина», «Синевир». Необхідно створювати заказни-ки і пам'ятки природи, заборонити усі види рубок лісу, прокладання туристських марш-рутів у місцях концентрації виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Має господарське значення, як птах, що зни-щує шкідників лісу — комах та їхніх личинок.

Джерело: Страутман, 1963; Bashta, 1999; Бумар, Горбань, Сте- фурак, 2004; Бутьев, Фридман, 2005; Химин, 2006 а, 2006 б. Автор: М.В. Химин Малюнок: І.І. Землянських

Можливо, вас зацікавлять ще такі тварини: