УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Нетопир-карлик Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Нетопир-карлик (Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)) Карта поширення Нетопир-карлик в Україні

Таксономічна належність: Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-крилі (Chiroptera), родина — Лиликові (Vespertilionidae). У роді 30 видів. Один з 4-х ви-дів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Ареал виду та його поширення в Україні: Ймовірно, Мала Азія, Кавказ, Європа від Шот-ландії та пд. Скандинавії до узбережжя Серед-земного та Чорного морів і на сх. — до Серед-нього Поволжя. В Україні відзначений на лісо-вій і лісостеповій частинах.

Чисельність і причини її зміни: Нечисленний вид на Поліссі й у Лісостепу. Рід-кісний — на Поділлі й Закарпатті. Причини зниження чисельності — трансформація кор-модобувних біотопів і місць поселення (виру-бування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), загибель від рук людини, чинник не-покою виводкових колоній.

Особливості біології та наукове значення: Пов’язаний з водоймами: берегами річок, во-логими і болотистими територіями. Селиться в основному поблизу або на краю лісових ді-лянок, населених пунктів. Перелітний вид. Ви-водкові колонії (від пару десятків до кількох сотень особин) розташовані в будівлях, дуплах і щілинах дерев, під корою. Зимує, ймовірно, в дуплах. Міграції не досліджені. Припускають, що це дальній мігрант. На полювання вилітає в ранніх сутінках, літає невисоко. Політ нешвид-кий, маневрений. Кормові біотопи — узлісся та розріджені ділянки лісу, окраїни та вулиці насе-лених пунктів, сади, береги водойм. Живиться переважно комарами і мошками, і тому віддає перевагу багатим на водойми ландшафтам.

Морфологічні ознаки: Хутро коротке й густе, на спині коричневе, ін-коли з піщистим відтінком, на черевці світліше. Вухо заокруглене, трохи довше, ніж ширше. Козелок з округлою верхівкою, майже в 4 рази довший, ніж ширший. Великий палець довший або дорівнює ширині зап'ястя, виміряного на складеному крилі. П'ятий палець кисті разом з п'ястковою кісткою — довжиною біля 46 мм. Спинна сторона мiжстегнової перетинки зверху, до половини своєї довжини, а також уздовж го-мілки, густо опушена. Шпора сягає до половини довжини вільного краю мiжстегнової перетинки, є невелика епіблема. Друга і третя фаланги най-довшого пальця передньої кінцівки за розміром майже одинакові. Довжина тіла: 32–45 мм, вуха: 7–8 мм, передпліччя: 27,7–32,3 мм, вага: від 3–7 г.Режим збереження та заходи з охорони.Вид занесено до Червоного списку МСОП, EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвенції. Збереження старих листяних і мішаних лісів з дуплястими деревами. Розвішування штучних гніздівель. Збереження лінійних структур (лісо-смуг, насаджень уздовж дороги, лісових доріг) між місцями поселення та полювання. Заборо-на діяльності в місцях поселення виводкових колоній з травня до вересня. Охороняється на території всіх об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема, у Черемському ПЗ, НПП «Прип’ять-Стохід», «Святі гори», «Деснянсько-Старогутський», Шацькому НПП.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Не має.

Джерело: Волошин, Башта, 2001; Загороднюк, Негода, 2001; За- городнюк, Тищенко-Тишковець, 2001; Загороднюк та ін., 2002; Гащак, 2003; Башта, 2004а, 2004б, 2009; Bashta, 2004; Влащенко, 2006; Башта, Потіш, 2007; Гав- рись та ін., 2007. Автор: А.-Т. В. Башта Фото: