УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Пунктарія широколиста Punctaria latifolia Grev.

Пунктарія широколиста (Punctaria latifolia Grev.) Карта поширення Пунктарія широколиста в Україні

Таксономічна належність: Родина Пунктарієві — Punctariaceae..

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вид з вузьколокальним ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується середземноморським та пацифіко–індо–атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Болгарії, Росії, Румунії і Туреччини та в Середземному морі, а також Атлантичному та Індійському океанах (Австралія). Широкобореальний вид. Чорне море: Одеський регіон, Березанський та Глухівський лимани; Севастопольська затока; Чорноморський заповідник. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, малочисельні.

Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання: Епіфіт на Cystoseira та камінні морських акваторій.

Загальна біоморфологічна характеристика: Слань 1–40 см завдовжки та 1–10 см завширшки, ланцетоподібна або овальна, з хвилястими краями пластинки, клиноподібно чи округлено–завужена до широкої основи, та тонким стеблом 2–4 мм завдовжки; світло–зелена до світло–коричневої. Поверхня пластинки з пучками безбарвних волосків, її центральна частина 2–4– шарова, безбарвна, а корова — одношарова, забарвлена. Одноклітинні спорангії сферичні, виступають над поверхнею слані, а багатоклітинні розвиваються групами, такої ж форми як і вегетативні клітини, але із заокругленою верхівкою.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Чорноморському БЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах біотопів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Евстегнеева, 1993; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine …, 2006.