УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Толіпела проліферуюча Tolypella prolifera (Ziz. ex A. Braun) Leonhar.

Толіпела проліферуюча (Tolypella prolifera (Ziz. ex A. Braun) Leonhar.) Карта поширення Толіпела проліферуюча в Україні

Таксономічна належність: Родина Нітелові — Nitellaceae..

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вид з диз’юнктивним ареалом, що зменшується. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Азія, Пн. та Пд. Америка. Два локалітети із заплавних водойм рівнинної частини лісостепової та степової зони. Адм. регіони: Чк, Дц.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється групами з декількох рослин, зрідка, спостерігається тенденція до зникнення. Заплавна водойма р. Дніпро, окол. с. Келеберда Черкаської обл. та заплавна водойма р. Сіверський Донець Станично– Луганського відділення Луганського ПЗ.

Причини зміни чисельності: Антропогенне та рекреаційне навантаження (забруднення річок, руйнування біотопів заплави великих річок).

Умови місцезростання: Стоячі та слабко проточні, неглибокі водойми (канави, рови, заплавні водойми великих річок, ями, ефемерні водойми, ставки).

Загальна біоморфологічна характеристика: Макроскопічна галузиста, груба, міцна, зверху розлога, однодомна, сірувато– або коричнювато–зелена, рівномірно інкрустована вапном водорість, 20–40 см заввишки. Стебла поодинокі, густо галузисті в середній та верхній частині, понад 1 мм у діаметрі. Кільця двох видів: розпростерті безплідні з 6–20 простих листків та щільно зібрані плодоносні з 5–7 складних листків. Безплідні листки досить довгі, товсті та грубі 3–5–клітинні, що поступово звужуються до верхівки. Плодоносні листки короткі, складні, розгалужені, але з чітко відокремленою основною віссю, з 2–3 листками, які мають вузли. Листочки по 3–4 в кожному вузлі, широко розходяться, з 3–5 апікальними клітинами, які звужуються до верхівки, а кінцева має загосрену конічну форму. Гаметангії об’єднані, оогонії частіше по 2–4, іноді поодинокі, еліпсоїдні, 420–470 мкм завдовжки, 335–375 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 10–12 закрутів коронка неопадаюча 50–55 мкм заввишки; антеридії зазвичай сидячі, зрідка стебельчасті, округлі 235–250 мкм у діаметрі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Луганському ПЗ. Потребує формування альгорезерватів у місцях зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Джерело: Голлербах, Паламар–Мордвинцева, 1991; Петлеванный, 2000.