УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Нітелопсіс притуплений Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel) J. Groves

Нітелопсіс притуплений (Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel) J. Groves) Карта поширення Нітелопсіс притуплений в Україні

Таксономічна належність: Родина Нітелопсидові — Nitellopsidaceae..

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вид із ареалом, що зменшується. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський. Виявлений у Поліссі, Лісостепу та Степу. Найбільш відомий із степової зони. Адм. регіони: Вл, Кв, Чк, Хр, Дц, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється ізольованими групами, зазвичай, рослини одного місцезростання є лише жіночими або чоловічими, що є наслідком здатності до вегетативного розмноження.

Причини зміни чисельності: Антропогенне та рекреаційне навантаження (замулення глибоких озер, руйнування біотопів заплави річок, евтрофування).

Умови місцезростання: Розвивається у прісних стоячих (глибокі озера, ставки, канави) або слабко проточних водоймах, зрідка у неглибоких солонуватих водах лиманів.

Загальна біоморфологічна характеристика: Макроскопічна галузиста дводомна, зеленкувата до коричнюватого відтінку водорість, 30–50 см заввишки (у глибоких водах до 1 м). Стебла міцні, слабко галузисті, до 2 мм в діаметрі; з нижніх вузлів, які занурені в мул, формуються ризоїдоподібні гілки, вузли яких перетворюються у великі білі зіркоподібні бульбочки. Міжвузля до 20 см завдовжки, майже рівні довжині листків. Кільця з 5–7 прямих листків. Листки довгі, з 2–3 члеників, з листочками в 1–2 вузлах, інколи без них, верхівкова клітина загострена або з шипиком. Гаметангії поодинокі або парні; оогонії майже кулясті 1100– 1400 мкм завдовжки, 1000–1200 мкм завширшки; антеридії округлі 880–1100 мкм у діаметрі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не охороняється. Необхідне формування альгорезерватів у місцях зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Джерело: Голлербах, Паламар–Мордвинцева, 1991; Паламарь–Мордвинцева, Борисова, 2006; Паламар–Мордвинцева, Царенко, 2004; Ролл, 1926; Погребняк, 1953; Мінічева, 1999.