УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Евастропсіс Ріхтера Euastropsis richteri (Schmidle) Lagerh.

Евастропсіс Ріхтера (Euastropsis richteri (Schmidle) Lagerh.) Карта поширення Евастропсіс Ріхтера в Україні

Таксономічна належність: Родина Гідродікцієві — Hydrodictyaceae..

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.

Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується бореально–монтанним ареалом, трапляється у прісних водоймах (заболочених ділянках чи болотах) Європи (Велика Британія, Македонія, Німеччина, Україна, Швеція, Швейцарія, Фінляндія), Азії (Непал, Росія) та Америки (Канада, США). Характеризується диз’юнктивним поліським ареалом поширення з незначною кількістю популяцій. Адм. регіони: Вл, Жт, Кв, Чн, См.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Оз. Острівське, окол. с. Острів’я та ставки, окол. с. Пища Шацького р–ну Волинської обл.; р. Дельна, окол. с. Привар Овруцького р–ну Житомирської обл.; р. Ілля, окол. с. Іллінці Чорнобильського р–ну Київської обл.; болото, окол. м. Шостка Сумської обл.; болото, окол. с. Комарівка Борзнянського р–ну Чернігівської обл. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування та осушення).

Умови місцезростання: В товщі води, бентосі та перифітоні стоячих прісних водойм та річок.

Загальна біоморфологічна характеристика: Ценобії плоскі, двоклітинні, 12–40 мкм завдовжки, 6–25 мкм завширшки. Клітини трапецієподібні до трьохгранних, сплющені, з виразною вирізкою на зовнішніх сторонах, з’єднуються одна з одною широкою рівною основою, 6–20 мкм завдовжки, 6–25 мкм завширшки. Розмножується зооспорами, які звільняються із материнської клітини в слизовому пухирі при ослизненні оболонки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не охороняється. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Коршиков, 1953; Масюк, 1958; Царенко, 1990.