УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Рябчик малий Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult.f. (F. longifolia Steven ex Ledeb., nom. illeg.)

Рябчик малий (Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult.f. (F. longifolia Steven ex Ledeb., nom. illeg.)) Карта поширення Рябчик малий в Україні

Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Європейсько-західно-сибірський вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: У середній та пд. смузі Сх. Європи, на пд. Зх. Сибіру, Алтаї, у Середній Азії. В Україні — Лівобережний Лісостеп та Степ (спорадично), Правобережний Лісостеп та Степ (поодиноко). Адм. регіони: Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Хc, Зп.

Чисельність та структура популяцій: На Лівобережжі популяції досить чисельні, але поступово зменшуються; в інших районах України вид майже зник. У СтаничноЛуганському відділенні Луганського ПЗ і НПП «Святі Гори» популяції численні, повночленні, структура інших популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності: Порушення умов зростання: розорювання заплав, докорінне та поверхневе поліпшення лук, випасання худоби; зривання на букети, викопування цибулин.

Умови місцезростання: Зростає на вогких луках у заплавах річок, зрідка у степових подах. Найкраще почуває себе в лучних угрупованнях кл. Molinio-Arrenatheretae, зрідка поодинокі екземпляри трапляються в лучно-степових угрупованнях союзу Fragario viridis-Trifolion montani. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 20–70 см заввишки. Цибулина яйцеподібно-куляста, з бурою оболонкою. Стебло з 5–8 вузьколінійними, жолобчастими, загостреними, спірально розташованими листками. Квітки 25–35 мм завдовжки, зазвичай поодинокі, повислі, брудно-пурпурові, всередині жовтуваті з темними плямами, які утворюють невиразний шаховий малюнок, зовнішні листочки оцвітини довгасті або довгасто-еліптичні, внутрішні — довгастообернено-яйцеподібні. Плід — довгаста тупотригранна, гострокінчаста коробочка до 2,5 см завдовжки і 1,5 см завширшки. Цвіте у квітні–травні. Плодоносить у червні. Розмножується насінням та цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в БЗ «Асканія-Нова», Луганському ПЗ, НПП «Святі Гори», ряді РЛП, заказників та пам’яток природи загальнодержавного та місцевого значення. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природнозаповідні території в місцях зростання виду. Заборонено збирання рослин, розорювання річкових заплав, надмірний випас худоби, викошування лук у першій половині літа.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в Донецькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кучеревський, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Тарасов, 1983; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.