УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Тюльпан змієлистий Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz (~ T. biebersteiniana Schult.f. s.l.)

Тюльпан змієлистий (Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz (~ T. biebersteiniana Schult.f. s.l.)) Карта поширення Тюльпан змієлистий в Україні

Таксономічна належність: Родина Лілійні — Liliaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Ендемічний вид, споріднений з T. biebersteiniana Schult.f.

Ареал виду та його поширення в Україні: Сх., Пн. Причорномор’я. В Україні — Донецький кряж і прилеглі частини Лівобережного Степу. Адм. регіони: Дц, Лг, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій: Популяції численні, локальні, із незначною чисельністю особин, які розміщенні дифузно або невеликими скупченнями. Щільність популяцій 2–30 особин на 1 м2. Вегетативне та насіннєве поновлення задовільне.

Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби, витоптування, збирання на букети.

Умови місцезростання: Кам’янисті степи і відслонення пісковиків, сланців, крейди, мергелю, вапняку (кл. SedoScleranthetea). В угрупованнях справжнього та петрофітного степу (кл. Festuco-Brometea), на солонцях, щебенястих та глинистих ґрунтах піщаноракушняковому субстраті (Білосарайська коса). Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 12–35 см заввишки зі стеблами часто вигнутими вгорі. Цибулини з темно-бурими оболонками, з кільцем густих щетинок навколо денця. Листки вузьколінійноланцетні, спрямовані вигнуто вгору, часто дугасто зігнуті назовні, сріблясто-зелені. Квітки поодинокі, жовті, 17–35 мм завдовжки. Зовнішні листочки оцвітини найширші в середині, за шириною майже такі ж, як і внутрішні. Коробочка до 20 мм завдовшки. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні. Розмножується насінням та цибулинами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в Українському степовому, Луганському ПЗ, кількох РЛП та в багатьох інших територіях природно-заповідного фонду. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій, вирощувати в ботанічних садах, проводити селекцію як декоративної рослини, дотримання режиму охорони в заповідних територіях. Заборонено збирання рослин, порушення умов місць зростання — випасання худоби, заліснення степових ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка HAH України та Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, селекційне.

Джерело: Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Горелова, Альохін, 1999; Зоз, Клоков, 1935; Каталог растений Доне- цкого ботанического сада, 1988; Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гриш- ко, 1997; Кондратюк, Бурда, Остапко,