УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Дрочок крилатий Genistella sagittalis (L.) Gams (Genista sagittalis L.)

Дрочок крилатий (Genistella sagittalis (L.) Gams (Genista sagittalis L.)) Карта поширення Дрочок крилатий в Україні

Таксономічна належність: Родина Бобові — Fabaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Європейський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Піренеї, Апенніни, Балканський п-ів, Центральна Європа, Альпи. Ізольовані локалітети в Румунії, Молдові, Польщі, Чехії. В Україні — в Зх. Поліссі, Карпатах. Адм. регіони: Вл, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій: Відомо кілька локальних популяцій, які представлені окремими густими куртинами.

Причини зміни чисельності: Оскільки вид тяжіє до узлісь, при розростанні підліску або підросту та збільшенні затінення зменшує свою життєвість.

Умови місцезростання: У Карпатах зростає по луках лісового поясу з переважанням Agrostis tenuis, Festuca rubra, освітлених узліссях. Утворює куртини від 10 до 70 см у діаметрі. На Зх. Поліссі зростає на пустищній луці із Nardus stricta на узліссі дубово-грабового лісу (угруповання кл. Nardo-Callunetea), а також в сосновому лісі в асоціації Pinetum myrtillosum на дерново-підзолистих ґрунтах (угруповання кл. Vaccinio-Piceetea, союзу Dicrano-Pinion). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Кущ 15–30 см заввишки, із плескатим крилатим стеблом, при основі відстовбурчено-волосистим. Листки яйцеподібно-ланцетні, опушені. Квітки зібрані у верхівкову щільну китицю, жовті. Плоди плескаті, притиснуто-опушені боби до 20 мм завдовжки. Цвіте в червні–липні, плодоносить в серпні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в заказнику «Лопатенська діброва» (Волинська обл.). Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Культивують в ботанічному саду Чернівецького національного університету.

Господарське та комерційне значення: Ґрунтозахисне, декоративне.

Джерело: Андрієнко, Онищенко, Прядко, 2005; Артемчук, 1959; Вавриш, Крись, Смик, 1982; Терлецький, Фі- ліпенко, 1988; ЧКУ, 1996.