УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Зморшок степовий Morchella steppicola Zerova

Зморшок степовий (Morchella steppicola Zerova) Карта поширення Зморшок степовий в Україні

Таксономічна належність: Родина Зморшкові — Morchellaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Аридний представник роду в складі мікофлори України, з диз’юнктивним ареалом. Описаний з України.

Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (Молдова, Україна, Росія — в регіонах з посушливим кліматом), Центральна Азія (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). В Україні: Лісостеп та Степ. Адм. регіони: Кв, См, Чк, Кд, Дн, Пл, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється відносно часто, інколи великими групами, особливо в роки з вологою зимою та вологою і теплою весною, іноді утворює «відьмині кола» з 15–20 плодових тіл, діаметр яких сягає 7–8 м. В умовах посушливих весен плодові тіла не з’являються по кілька років підряд.

Причини зміни чисельності: Збір населенням, розорювання степових ділянок та перелогів, непомірний випас худоби на степових схилах.

Умови місцезростання: Цілинні ділянки Степу ділянки, переважно в місцях з помірним випасом худоби, перелоги, розріджені лісосмуги.

Загальна біоморфологічна характеристика: Плодове тіло заввишки до 15 см. Шапинка яйцеподібна, неправильнокуляста, іноді трохи сплюснута з боків або з верхівки, часто дещо сідлоподібна, зростається з ніжкою, вкрита сіткою виїмок неправильної форми, брудно-бурувато-сіра, при висиханні жовтувата, порожниста. Ніжка 4–9×4–6 см, товста, циліндрична, зморшкувата, сіро-біла, спочатку щільна, при розростанні — з кількома порожнинами. Сумки 200–270×15–24 мкм, 8-спорові, циліндричні. Спори 17–30×10–18 мкм, безбарвні, одноклітинні, еліпсоїдні, розташовані в один ряд. Парафізи циліндричні, 200–280×5–7,5 мкм, на верхівці потовщені до 10 мкм. Плодоносить у березні– квітні. Гумусовий сапротроф.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Українському степовому ПЗ (відділення «Хомутовський степ» і «Кам’яні Могили»), в заказниках місцевого значення «Яківлівський» (Миколаївська обл.) та «Каїрська балка» (Херсонська обл.). Вид необхідно підтримувати в колекціях чистих культур.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Зберігається в колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне. Смачний їстівний гриб.

Джерело: Бухало та ін., 2006; Зерова, 1941; Карпенко, 2004; Куткова, Сухомлин, 2007; Смицкая, 1980; Сміцька, Бойко, 1988; Соломахина, Пруденко, 1998; Сухом- лин, Куткова, Паніна, 2007; Ткаченко, Попова, Ба- бенко, 2009.