УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Чернь червонодзьоба Netta rufna (Pallas, 1773)

Чернь червонодзьоба (Netta rufna (Pallas, 1773)) Карта поширення Чернь червонодзьоба в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні (Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). Один із 3-х видів роду Netta, єдиний вид цього роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні: Від Піренейського п-ова до Центральної Азії. В Україні рідкісний гніздовий птах степової смуги приморських р-нів АзовоЧорноморського р-ну. Найстабільніші гніздові осередки знаходяться в нижній течії Дунаю, на Сиваші, озерах Нижнього Дністра.

Чисельність і причини її зміни: Українська гніздова популяція коливається в межах 150–550 пар і на сьогодні має тенденцію до зниження. Основна причина — трансформація гніздових біотопів: забудова берегів, створення гідротехнічних споруд у річкових дельтах, прокладання дамб та транспортних комунікацій, осушення водноболотних угідь.

Особливості біології та наукове значення: Гніздиться в біотопах, зарослих очеретом і рогозом: на затоках, озерах, каналах, старицях і риборозплідних ставках. В кладці 6–14 яєць. Самка насиджує кладку 26– 28 днів, молоді піднімаються на крило на 45–55 день. Характерні міграції самців до місць линяння, що розташовані на значній відстані від гніздових територій. Самки линяють в місцях гніздування. Характер живлення: фітофаг, споживає водяні рослини (Chara, Ceratophyllus, Zostera).

Морфологічні ознаки: Довжина тіла: 530–570 мм. Маса тіла сам ця: 1–1,55 кг, самки: — 0,88–1,32 кг. Виражений статевий диморфізм. Дорослий самець у весняному оперенні: голова каштановоруда з помітним «чубом», шия та низ тулуба чорні, боки білі, спина і покривні пера крил бурі, плечові пера білі. Надхвістя та хвіст темні. Дзьоб та ноги червоні, як і райдужна оболонка ока. Самка має темно-буру верхню частину голови, щоки та шия світло-сірі, груди і боки тулуба глинисто-бурі зі строкатістю. Махові пера крил брудно-білі з темним краєм. Дзьоб та ноги бурі. Райдужна оболонка ока коричнева.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Внесено до охоронних переліків Бернської (Додаток ІІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій. В Україні охороняється в Дунайському та Чорноморському БЗ і Кримському ПЗ. Рекомендоване збереження природної структури гніздових біотопів, запобігання їх осушенню, регулювання рекреаційного навантаження, мисливства та рибальства в місцях гніздування виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Випадково здобувається з іншими качками під час полювання.

Джерело: Воїнственский, Кістяківський, 1952; Страутман, 1963; Гладков и др., 1964; Костин, 1983; Інформа- ційний бюлетень, 1991; Лисенко, 1991; Волове очко, 1993; Західноукраїнський орнітофауніс- тичний щорічник, 1994,1995; Tucker, Heath, 1994; Snow, Perrins, 1