УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Крех середній (крех довгоносий) Mergus serrator Linnaeus 1758

Крех середній (крех довгоносий) (Mergus serrator Linnaeus 1758) Карта поширення Крех середній (крех довгоносий) в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні (Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). Один з 7-ми видів роду; один з 3-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні: Гніздова область — Пн. Америка та Євразія. В Україні. Ізольовано гніздиться і зимує на Азово-Чорноморському узбережжі.

Чисельність і причини її зміни: У Європі — 220 тис. ос. У Чорноморському БЗ, в 1970–1980 рр. гніздилося до 900 пар, 2005–2009 рр. — не більше 15–40 пар. Ще до 100 пар гніздиться навколо заповідника, 16–46 пар на Лебединих о-вах, біля 70 пар на о-вах Джарилгацької затоки, біля 10 гніз-диться на Обитічній косі. Зниження чисель-ності, вірогідно, викликане погіршенням стану заток Чорного моря (забруднення, нестабільна кормова база). Через шторми та високий рівень води у затоках руйнуються острови або затоплюються колонії. Існує ве-лика конкуренція за місця гніздування з ма-совими видами мартинів, які нищать кладки та пташенят. Можлива також велика смерт-ність дорослих птахів у рибальських сітках.

Особливості біології та наукове значення: Частково осілий вид. Біля місць гніздування з’являється у березні–квітні. Віддає перева-гу низьким островам з густим очеретом або трав’яною рослинністю. Початок гніздування в травні–червні. Гніздиться у заростях рос-линності. У кладці 4–14 яєць. Насиджує лише самка, 28–31 день. Пташенята з’являються у червні–липні. Осіння міграція виражена сла-бо. Основу живлення складають риби, молюски та ракоподібні.

Морфологічні ознаки: Довжина тіла: 522–610 мм. Маса тіла в осінній період: 870–1170 г. Дзьоб вузький загострений з зубчиками по краях. У дорослих птахів на го-лові «чуб». Шия і тулуб видовжені з далеко від-ставленими назад ногами. У шлюбному вбран-ні у самця голова та верхня частина шиї чорні з зеленим металічним полиском, нижня части-на шиї, воло, груди вохристі, верхня частина спини чорна, решта спини сіра. Низ тулуба та «дзеркальце» білі. У самки голова руда, через білі великі покривні першорядні махові пера та «дзеркальце» проходить чорна смуга.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Знаходиться під охороною Бернської (Дода-ток ІІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій, угоди AEWA, занесено до ЧКУ (1994). Охо-роняється на території Чорноморського біосферного заповідника, РЛП «Кінбурнська коса» та інших об’єктах ПЗФ. Необхідне по-силення режиму охорони в межах гніздо-вого ареалу, розширення площі існуючих та створення додаткових об’єктів ПЗФ, органі-зація моніторингу та вивчення біології виду, підвищення обізнаності населення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: В Україні спроби вирощування в умовах, близьких до природних, закінчились невда-чею.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Клименко, 1950; Исаков, 1952; Ардамацкая, 1958, 1963, 1984; Смогоржевський, 1959; Костин, 1983; Лысенко, 1990; ЧКУ, 1994; Національний план..., 2000; Руденко, Яремченко, 2000, 2005; Сиохин, 2000; Delany, Scott, 2002; Кошелев и др., 2003;. Автори: А.Г.