УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Нітела найтонша Nitella tenuissima (Desv.) Kütz.

Нітела найтонша (Nitella tenuissima (Desv.) Kütz.) Карта поширення Нітела найтонша в Україні

Таксономічна належність: Родина Нітеллові — Nitellaceae..

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вид із ареалом, що зменшується. Релікт.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський диз’юнктивний ареал. Трапляється у водоймах Європи (Велика Британія, Греція, Іспанія, Італія, Німеччина, Португалія, Угорщина, Україна, Франція, Швеція, Швейцарія) та Азії (Росія). Диз’юнктивні два локалітети: лісостеповий та карпатський. Адм. регіони: Чц, Чк.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, трапляється зрідка: гирло р. Тясмин (Кременчуцьке водосховище), Чигиринського р–ну Черкаської обл. та р. Мехидря (доплив р. Серет), Сторожинецького р–ну Чернівецької обл.

Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (хімічне забруднення водойм), меліоративні заходи.

Умови місцезростання: Невеликі торфові водойми (ями, калюжі, озера), зрідка у проточних водах.

Загальна біоморфологічна характеристика: Макроскопічна однодомна водорість, до 10 см заввишки, інкрустована вапном. Стебла зелені, близько 0,3 мм у діаметрі, слабко галузисті. Кільця з 6 коротких розпростертих листків, в спороносних кільцях листки 3–4–кратно вилчасті, перші листкові членики короткі, других — 6–7, третіх — 4–6, четвертих — 2–5, з яких окремі знову можуть бути вилчасті, з 3–4 п’ятими члениками, кінцеві членики довгі, двоклітинні, нижня клітина незвужена, зрізана на верхівці, де за шириною лише трохи перевищує основу останньої клітини, верхівкова клітина довга, вузька, загострена. Гаметангії утворюються у других та третіх розвилках листка, часто розділені. Оогонії поодинокі, кулясті або широкоеліпсоїдні 230–280 мкм завдовжки, 215–230 мкм завширшки, дозрілі до 400 мкм завдовжки (без коронки), 260 мкм завширшки, спіральні клітини утворюють 9 закрутів, коронка неопадаюча, 25–40 мкм заввишки, 40–50 мкм завширшки. Ооспори округло– еліптичні, 200–250 мкм завдовжки, 175– 200 мкм завширшки, ребер 7–8, тендітні. Антеридії близько 175 мкм у діаметром.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не охороняється. Збереження водойм, у яких виявлено вид та формування альгорезерватів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.

Джерело: Голлербах, Паламар–Мордвинцева, 1991.