УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Едогоній косопоровий різновид донський Oedogonium plagiostomum Wittr. ex Hirn var. tanaiticum Y.V. Roll

Едогоній косопоровий різновид донський (Oedogonium plagiostomum Wittr. ex Hirn var. tanaiticum Y.V. Roll) Карта поширення Едогоній косопоровий різновид донський в Україні

Таксономічна належність: Родина Едогонієві — Oedogoniaceae..

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Таксон з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.

Ареал виду та його поширення в Україні: Регіональний ендем (Україна). Відома незначна кількість популяцій. Адм. регіони: Чн, Хр, См.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці: оз. в заплаві р. Десни, окол. м. Чернігова; оз. в заплаві р. Десни, окол. м. Новгород–Сіверський; р. Десна, окол. м. Сосниця; ставок в заплаві р. Клевань, окол. с. Сваркове Глухівського р–ну, Сумської обл.; затока р. Сіверський Донець, окол. с. Гайдари Зміївського р–ну Харківської обл. Спостерігається тенденція до зникнення.

Причини зміни чисельності: Антропогенне забруднення річок, евтрофування.

Умови місцезростання: Серед обростань вищих водних рослин і у товщі води у сплетіннях нитчастих водоростей на ділянках річок з уповільненою течією або в заплавних водоймах із стоячою водою. Трапляється у водах, що містять значну кількість кальцію.

Загальна біоморфологічна характеристика: Слань однорічна, мікроскопічна, багатоклітинна, ниткоподібна. Рослини дводомні. Вегетативні клітини жіночих та чоловічих рослин циліндричні, схожі за розмірами 14–27 мкм завширшки, 32–121 мкм завдовжки. Базальні клітини булавоподібні, видовжені. Розмножується статевим (оогонії обернено яйцеподібно–кулясті, розміщені по одному або по 2–3 поряд; ооспори яйцеподібно кулясті, з гладенькою оболонкою) і нестатевим (багатоджгутиковими зооспорами) шляхом. Ооспори утворює в липні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид занесено до ЧКУ (1996). Необхідне створення альгорезерватів у межах районів (річкові басейни), де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Ролл, 1948; Юнгер, Мошкова, 1993; ЧКУ, 1996.