УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Ракоподібні

Багатоніжки

Ногохвістки

Комахи

Одноденки

Бабки

Богомоли

Прямокрилі

Ембії

Рівнокрилі

Напівтвердокрилі або клопи

Твердокрилі

Сітчастокрилі

Скорпіонові мухи

Волохокрилі

Лускокрилі

Перетинчастокрилі

Ксіеліди

Бластикотоміди

Рогохвости

Ксифідріїди

Орусиди

Пильщики-цефіди

Павутинні пильщики

Пильщики-мегалодонтиди

Пильщики-цимбіциди

Пильщики-аргіди

Справжні пильщики

Їздці іхневмоніди

Евритоміди

Стисночеревні горіхотворки

Сапігієві оси

Сколієві оси

Складчастокрилі оси

Дорожні оси

Риючі оси сфециди

Риючі оси краброніди

Андреніди

Меліттіди

Галіктиди

Бджоли мегахіліди

Справжні бджоли

Мурашки

Двокрилі

Павукоподібні

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Андрена золотонога Andrena (Euandrena) chrysopus Pérez, 1903

Андрена золотонога (Andrena (Euandrena) chrysopus Pérez, 1903) Карта поширення Андрена золотонога в Україні

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди (Andrenidae). Один із 75 видів палеарктично-палеотропічного підроду Euandrena всесвіт-ньо поширеного роду Andrena (близько 1500 видів). Один із 170 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в україні: Зареєстрований локально а окремих пунктах пд. частини Європи: Словаччина, Чехія, ФРН, Австрія, Македонія, Угорщина, Румунія, Укра-їна, Швейцарія, пд. Франція та пн. Італія, а та-кож відмічений в Туреччині. Зустрічається на степових ділянках. В Україні знайдений в До-нецькій, Херсонській, Черкаській, Тернопіль-ській обл. та в Криму.

Чисельність і причини її зміни: Дуже рідкісний вид, зустрічається лише в міс-цях, де росте спаржа — види роду Asparagus. Зникає внаслідок різкого зменшення чисель-ності спаржі — його основної кормової рос-лини, з якої він збирає пилок; скорочення площ цілинних степових ділянок; випасання, особливо кіз та овець.

Особливості біології та наукове значення: Має одну генерацію на рік. Літає з кінця квіт-ня до липня. Риє гіллясті гнізда поодиноко у землі, не створюючи агрегацій. Комірки еліпсоїдної форми з кулястим пилковим хлібцем та яйцем розташовуються на глиби-ні 6,5–14,5 см від поверхні ґрунту. Дорослі особини є вузькими оліголектами Asparagus, в тому числі A. pallasii Miscz., який занесено до Червоної книги України. Андрена золотонога — головний запилювач цих рослин у при-родних умовах, тому має виняткове значен-ня у їх збереженні.

Морфологічні ознаки: (За Осичнюк, 1977). Самка: довжина тіла 8-9 мм. Голова та груди чорні, крила жовтуваті. Джгу-тики вусиків знизу червонуваті або коричню-ваті. В забарвленні черевця часто переважає червоний колір. Звичайно 1–3 тергуми черво-ні з жовтими вузькими вершинними краями, 4–5 тергуми завжди чорні. Лапки всіх ніг та го-мілки задніх, іноді й середніх, червоно-жовті. Тім’я та груди зверху в досить довгих іржаво- чи коричнювато-жовтих або жовтих волосках, на боках і знизу голова та груди в білуватих або жовтувато-білих волосках. Проподеаль-ний кошик та вертлюжний пучок рідкі та довгі, з білуватих волосків; гомілкова сумка густа, довга, золотисто-жовта. 1 тергум у досить до-вгих жовтуватих або білуватих волосках. 2-4 тергуми з широкими густими суцільними білу-ватими вершинними перев’язками. Анальна торочка коричнева або жовтувато-коричнева. Самець за скульптурою, кольором тіла та опу-шенням дуже подібний до самки. Наличник більш опуклий, з такою ж скульптурою, як у самки. Вусики короткі, ледве досягають вер-шини щитка середньоспинки. Опушення тіла, особливо голови та грудей, дещо довше, куд-латіше, ніж у самки. Довжина тіла 7–8 мм.

Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Українському степовому заповіднику. Необхідно створити заказники в інших місцях мешкання виду.

Господарське та комерційне значення: Має значення як головний запилювач видів спаржі. У комерційних цілях не використову-ється.

Джерело: Осичнюк, 1977; Радченко, 1980; Gusenleitner, Schwarz, 2002. Автор: В.Г. Радченко Фото: В.Г. Радченко