УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Морківниця прибережна (зореморквиця прибережна) Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude (Daucus bessarabicus DC., Caucalis littoralis M. Bieb.)

Морківниця прибережна (зореморквиця прибережна) (Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude (Daucus bessarabicus DC., Caucalis littoralis M. Bieb.)) Карта поширення Морківниця прибережна (зореморквиця прибережна) в Україні

Таксономічна належність: Родина Селерові (Зонтичні) — Apiaceae (Umbelliferae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Причорноморський ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Балкани, Пн. Причорномор’я, Приазов’я, Крим, бас. Нижнього Дону, Передкавказзя, Зх. Закавказзя. В Україні — Азово-Чорноморське узбережжя. Адм. регіони: Дц, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, скорочуються. На Лівобережному Причорномор’ї — чотири локалітети, де вид аспектує, з проективним покриттям від 1 до 15 %, з яких два — на території Чорноморського БЗ (о. Довгий і мис Білі Кучугури на Тендрі), один — в РЛП «Кінбурська коса» (пд. мис п-ова Кінбурська коса) і один — пд.зх. частина о-ва Тендра. У Приазов’ї, Криму спорадично з рясністю до 1.

Причини зміни чисельності: Рекреація, видобування піску та гальки, будівництво пансіонатів, пляжів.

Умови місцезростання: Піски, галечники, солончаки, вапнякові морські береги зі змінним режимом зволоження і помірним засоленням. У Приазов’ї — приморські піщані коси, у піонерних угрупованнях кл. Ammophiletea (діагностичний вид асоціації Elymo-Astrodaucetum); на Білосарайській косі — вапнякові обривисті морські береги в угрупованнях кл. Festucetea vaginatae (діагностичний вид союзу Lactuco tatarici-Elytrigion bessarabicae). На Лівобережному Причорномор’ї та Криму — в прибережній частині піщаних кіс, у піонерних угрупованнях кл. Ammophiletea, Cakiletea maritimae, Festucetea vaginatae. Залізничні насипи (окол. м. Мелітополя, ст. Федорівка м. Токмака). Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Дворічна трав’яна рослина з розгалуженим голим стеблом 40–100 см заввишки. Прикореневі листки в обрисі широко трикутні, з довгими черешками; пластинка до 15 см завдовжки, багаторазово пірчасторозсічена на лінійні частки; стеблові листки дрібніші, верхні — сидячі. Зонтики 10–18променеві; обгортка відсутня або з 1–3 лінійних листочків. Обгорточка з 8–11 ланцетоподібнолінійних листочків. Пелюстки білі, до 2 мм завширшки. Плоди видовжено-овальні, з 5–6 рядами зрослими між собою шипиками. Цвіте у червні–липні, плодоносить у липні–серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Моніторинг популяцій, створення ботанічних заказників. Охороняється в Чорноморському БЗ, РЛП «Кінбурська коса», АзовоСиваському НПП, заказниках. Заборонено порушення екотопів, забудова, несанкціонована гербаризація рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, протиерозійне.

Джерело: Собко, 2005; Уманець,1948; ЧКУ, 1996.