УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Хроодактилон Волле Chroodactylon wolleanum Hansg. /=Asterocystis wolleana (Hansg.)Lagerh./

Хроодактилон Волле (Chroodactylon wolleanum Hansg. /=Asterocystis wolleana (Hansg.)Lagerh./) Карта поширення Хроодактилон Волле в Україні

Таксономічна належність: Родина Гоніотріхієві — Goniotrichaceae..

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вразливий рідкісний вид з європейсько– атлантичним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Середземноморсько–атлантичний ареал; відомий з прісних та солоних водойм Європи. Причорноморський локалітет: Березанський та Тілігульський лимани. Чорне море: Одеське узбережжя, Тендрівська, Ягорлитська та Севастопольська затоки. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, малочисельні. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).

Умови місцезростання: Епіфіт на водоростях у континентальних та морських водах, а також у солоних (солонуватих) лиманах.

Загальна біоморфологічна характеристика: Слань одноклітинна або у вигляді однорядних, злегка розгалужених ниток, які формують скупчення молочно–зеленого, оливково–голубого чи жовто–зеленого кольору. Клітини в нитках еліпсоїдні до еліпсоїдно–циліндричних 12–25 х 9–15 мкм, поодинокі клітини — видовжено–еліпсоїдні до сферичних, нерідко розміщені по дві в спільній оболонці. Хлоропласт один, масивний, радіально–лопатевий, з піреноїдом в центрі. Розмножується еліпсоїдними чи сферичними акінетами, які розташовані поодиноко або по дві в спільній оболонці.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Чорноморському БЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine…, 2006.