УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Хроодактилон розгалужений Chroodactylon ramosum (Thwait.) Hansg. /=Asterocystis ramosa (Thwait) Gobi/

Хроодактилон розгалужений (Chroodactylon ramosum (Thwait.) Hansg. /=Asterocystis ramosa (Thwait) Gobi/) Карта поширення Хроодактилон розгалужений в Україні

Таксономічна належність: Родина Гоніотріхієві — Goniotrichaceae..

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Вразливий вид з диз’юнктивним бореально– тропічним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський та тихоокеанський ареал; відомий з прісних та солоних водойм. Диз’юнктивно на території України. Адм. регіони: Кв, Дн, Од, Мк, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, малочисельні. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності. Відзначені популяції: оз. Рибне, окол. м. Києва; ставок–охолоджувач Чорнобильської АС, окол. м. Чорнобиль; Ташликське водосховище і ставок–охолоджувач Південно– Української АС, окол. м. Южноукраїнськ; гирло р. Самари та р. Утлюк; Тілігульський, Григорівський та Тузлівський лимани. Чорноморське узбережжя Криму та Одеського регіону. Азовське море: коса Арабатської Стрілки.

Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження.

Умови місцезростання: Перифітон стоячих та проточних водойм, переважно у морських водах, солоних (солонуватих) лиманах, а також у прісних водоймах.

Загальна біоморфологічна характеристика: Слань 0,5–1 мм завдовжки, голубовато– зелена, ниткоподібна, однорядна, проста чи злегка разгалужена. Нитки 8,5–16,5 мкм завтовшки, злегка звужені до полюсів. Клітини ниток циліндричні або еліпсоподібні, видовжені, інколи до майже квадратних, 6–9 х10–20 мкм. Розмножується акінетами, що формуються із клітин нитки та розміщені на значній відстані одна від одної.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Чорноморському БЗ та ПЗ «Мис Мартьян». Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де зростає вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Ткаченко, 2001; Algae of Ukraine…, 2006.