УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Міхурниця гірська (пухирник гірський) Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv. (Aspidium montanum (Lam.) Sw., Polypodium montanum Lam., Rhizomatopteris montana (Lam.) A.P.Khokhr.)

Міхурниця гірська (пухирник гірський) (Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv. (Aspidium montanum (Lam.) Sw., Polypodium montanum Lam., Rhizomatopteris montana (Lam.) A.P.Khokhr.)) Карта поширення Міхурниця гірська (пухирник гірський) в Україні

Таксономічна належність: Родина Міхурницеві — Cystopteridaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Реліктовий голарктичний вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Середня Європа, Кавказ, Зх. і Сх. Сибір, Пн. Америка. В Україні — Карпати: Чорногора, Чивчини (Чивчин, Мокринів Камінь, Чорний Діл). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинокими особинами або групами по декілька особин. Структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності: Вузька еколого-ценотична амплітуда, відсутність екотопів відповідного типу.

Умови місцезростання: Росте на вологих тінистих карбонатних скелях, осипищах карбонатних порід, на мо-крих затінених пн., пн.-сх. і пд.-сх. схилах, часто під наметом лісу у субальпійському та верхній частині лісового поясу (угруповання класів Thlaspietea rotundifolii та Asplenietea trichomanis, асоціації Doronico-Cratoneuretum commutati). Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Криптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 20–30 см заввишки. Вайї трикутні або яйцеподібно-трикутні. Черешок перевищує пластинку вайї в 2–3 рази. Сегменти першого порядку перевищують інші. Найближчий до черешка зубчик нижніх сегментів другого порядку набагато перевищує інші, має вигляд вушка. Покривальце широкояйцеподібне, тупе. Спори бобоподібні з шипиками.Спороносить у серпні–жовтні.Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Чорний Діл» (Чернівецька обл.) і пам’ятки природи «Каменець» (Івано-Франківська обл.). Слід взяти під охорону всі відомі місцезростання, контролювати стан популяцій. Заборонено руйнування місцезростань, збирання рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, ґрунтотвірне.

Джерело: Визначник рослин Українських Карпат, 1977; Екоф- лора України, 2000; Хорология флоры Украины, 1986; Pawlowski, Walas, 1949.