УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Грабельки Бекетова Erodium beketowii Schmalh.

Грабельки Бекетова (Erodium beketowii Schmalh.) Карта поширення Грабельки Бекетова в Україні

Таксономічна належність: Родина Геранієві — Geraniaceae.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Вузький приазовський ендемік (середня течія рр. Кальміусу і Кальчика). Адм. регіон: Дц.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється лише в кількох місцях вздовж р. Кальміус та у водозборі р. Кальчик. У більшості місцезростань чисельність популяції дуже незначна. Вид уникає конкуренції на ділянках з більш-менш розвиненим ґрунтовим покривом і зменшує рясність за надмірних пасовищних навантажень. При заказному режимі популяції стають багаточисельними і повночленними, на розсипищах вид подекуди виступає домінантом. Рясність виду піддається значним різнорічним флуктуаціям.

Причини зміни чисельності: Витоптування худобою при надмірних пасовищних навантаженнях. Руйнування місцезростань при кар’єрних розробках каменю та розорюванні степів. Реліктовість та едафічна облігатність виду.

Умови місцезростання: Гранітні та гнейсові скелі й осипища щебеню цих порід, зрідка — доломітові, сланцеві відслонення з щебенистими слабкорозвиненими та еродованими ґрунтами. Спорадично трапляється у складі агломеративних петрофітно-степових угруповань. Облігатний петрофіт, зростає в угрупованнях кл. Helianthemo-Thymetea, Asplenіetea trichomanes та Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Трав’яний багаторічник, до 30 см заввишки з супротивними, довгочерешковими, двічі перисторозсіченими на вузьколінійні частки листками та з міцним здерев’янілим коренем. Рослина білувата від короткого притисненого опушення. Квітки лілові (зрідка білувато-рожеві та рожеві), зібрані по 5–10 у зонтикоподібне суцвіття. Плід коробочка, на верхівці з волосистим придатком, який у стиглому стані при висиханні скручується спірально. Цвіте в квітні–липні, плодоносить у червні–серпні. Розмножується насінням і поділом кореневищ.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють у Кальміуському відділенні Українського степового ПЗ, а також в заповідних урочищах «Гречкине №1», «Гречкине №2», «Василівка» та «Кирсанове» загальною площею 17 га (понад р. Кальміус) ПЗ. Виявлення, вивчення та охорона всіх місцезростань виду. Введення в озеленення населених пунктів та селекція. Заборонено руйнування місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, ефіроолійне.

Джерело: Белоусова, Денисова, Никитина, 1979; Бурда, Остап- ко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, 1981; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978.