УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Шовкопряд Балліона Lemonia ballioni (Christoph, 1888)

Шовкопряд Балліона (Lemonia ballioni (Christoph, 1888)) Карта поширення Шовкопряд Балліона в Україні

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Шовкопрядилемоніїди (Lemoniidae). Один з 10 видів палеарктичного роду; один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні: Мала Азія, чорноморське узбережжя Кавказу, Закавказзя. В Україні — Крим.

Чисельність і причини її зміни: Моніторингові багаторічні спостереження налагоджені у пд.-сх. Криму: вид має значні (до двох порядків) коливання чисельності з періодом 3–5 років. Пікові значення чисельності досягають 3–4 десятків особин в одиницю обліку (одна ніч реєстрації на світлопастку). У рокі депресій чисельність досягає 1–2 облікованих екземплярів за весь строк існування імаго при щорічних обліках на світлопастку.

Причини зменшення чисельності: не з’ясовані, не виключено, що на коливання чисельності впливає скорочення місць перебування та погіршення їх стану, пов’язане з господарською діяльністю.

Особливості біології та наукове значення: Достатньо екологічно пластичний вид, заселяє широкий діапазон галофітно-степових, справжньо-степових та лучно-степових біотопів від практично нульових висотних позначок до яйл включно. При цьому досить вимогливий до режиму зволоження у літній період: запобігає постійного мешкання у занадто аридних регіонах. Дає одну генерацію на рік. Літ імаго на яйлах та значних висотах триває з середини серпня до кінця вересня, а на рівнині — з другої декади вересня до середини жовтня. Метелик активний переважно наприкінці ночі, в дорослому стані не живиться. Самка відкладає до 68 яєць купкою на ґрунті. Зимує яйце. Навесні вихід гусені — з третьої декади квітня (на яйлах майже на місяць пізніше), вона розвивається дуже швидко, іноді за 11–14 днів. Кормові рослини: кульбаба, зміячка м’яка, козельці. Заляльковується без кокона на поверхні ґрунту. Лялечка має дво-, чотиримісячну літню естивацію.

Морфологічні ознаки: Розмах крил — 40–46 мм. Передні і задні крила приблизно однакового кольору — буровато-жовті (інтенсивність забарвлення може сильно варіювати), дискальна пляма переднього крила коричнева. Від шовкопряда кульбабового відрізняється наявністю добре вираженої поперечної коричневої підкраєвої смуги на передніх крилах.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Казантипському, Опукському, Карадазькому та Ялтинському гірськолісовому ПЗ як компонент біоценозу.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.

Джерело: Плигинский, 1929; Rougeot, 1971; Ефетов, Будаш- кин, 1990; Ефетов, 1999. Особисті повідомлення Пузанова, Савчука, Шнейдера. Автори: К.О. Єфетов, Ю.І. Будашкін Фото: К.О. Єфетов