УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Сальвінія плаваюча Salvinia natans (L.) All.

Сальвінія плаваюча (Salvinia natans (L.) All.) Карта поширення Сальвінія плаваюча в Україні

Таксономічна належність: Родина Сальвінієві — Salviniaceae.

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Реліктовий вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктично-давньосередземноморський. Загальне поширення ділиться на дві частини: Східноазійську (від Малайського архіпелагу через Китай, Центральну Японію і Маньчжурію) і Європейську (Пд. і Сх. Європа), вторинні осередки в інших частинах світу. В Україні трапляється у водоймах долин річок Дніпра, Десни, Сіверського Дінця, Півд. Бугу, Дністра, Дунаю, Ужа, Латориці, Боржави, гирлових областях річок, штучних водосховищах Дніпровського каскаду, ставках Лісостепу і Степу. Адм. регіони: Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій: У межах ареалу трапляється спорадично. В південних регіонах утворює густі колонії площею до 800–1000 м2 , щільністю 100–1200 особин на 1 м2.

Причини зміни чисельності: Антропогенні (осушення, евтрофування, засолення водойм та забруднення води, руйнування прибережних ділянок) та природні (заростання водойм) чинники.

Умови місцезростання: Мезо-евтрофні і евтрофні прісноводні замкнуті або слабопроточні водойми, що добре прогріваються, з мулисто-піщаними і мулистими відкладами на слабозатіненихділянках з товщею води 30–50(250) см (оптимальний розвиток 30–50 см) і її незначним поверхневим коливанням. Входить до складу плаваючих угруповань (кл. Lemnetea), де виступає діагностичним видом ряду асоціацій (Spirodelo-Salvinietum natantis, Lemno minorisSalvinietum natantis, Salvinio-Hydrocharietum тощо). Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гелофіт. Однорічна водна папороть з ниткоподібним, розгалуженим, стеблом від 3 до 8 см завдовжки. Коренева система не розвинута. В завдовжки мутовках по три листки, з яких два — цілокраї плаваючі, третій — розсічений на 9–14 долей, занурений, виконує функцію кореня. Плаваючі листки овально-еліптичні тупі, на верхньому боці з щетинистими білими волосками, на нижньому — з бурими. Спорокарпії кулеподібні, зібрані біля основи занурених листків. Спороносить у серпні–вересні. Розмножується спорами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють на територіях Дунайського і Чорноморського БЗ, Канівського, ДніпровськоОрільського, «Розточчя», Луганського (відділення «Станично-Луганське») ПЗ, ряду РЛП («Трахтемирів», Диканьський, «Кременчуцькі плавні», «Загребелля», «Печенізьке поле»), а також багатьох заказників державного і місцевого значення. Заборонено забруднення водойм, руйнування прибережних ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, кормове, водоохоронне.

Джерело: Дубина, 1993, 2006; Дубина, 1987; ЧКУ, 1996.