УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Плаунок плауноподібний Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Mart. et Schrank (Lycopodium selaginoides L., Selaginella spinulosa A.Braun)

Плаунок плауноподібний (Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Mart. et Schrank (Lycopodium selaginoides L., Selaginella spinulosa A.Braun)) Карта поширення Плаунок плауноподібний в Україні

Таксономічна належність: Родина Плаункові — Selaginellaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Вид з диз'юнктивим ареалом арктоальпійський вид, в Україні ймовірно льодовиковий (плейстоценовий) релікт; вважається філогенетично базальним представником роду, для якого характерний унікальний серед плауноподібних механізм вивільнення мегаспор.

Ареал виду та його поширення в Україні: Арктичні, субарктичні та почасти бореальні регіони Євразії та Пн. Америки; пд. осередки у горах Європи, Кавказу, Сибіру, Пн. Америки (Скелясті гори на пд. до Невади) та Канарських о-вів. В Україні — Карпати (хребти Чорногора, Свидовець, Ґорґани, Мармароські Альпи). Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисельні, детально не досліджені; кількість локалітетів обмежена та має тенденцію до скорочення.

Причини зміни чисельності: Знищення або зміни екотопів через витоптування, випасання худоби, туризм та інші види антропічного впливу, кліматичні зміни.

Умови місцезростання: Альпійський та субальпійський пояси, у вологих та переважно затінених місцях на скелях, по берегах гірських потоків, серед мохового покриву; у криволіссях гірської сосни (асоціація Vaccinio myrtilli-Pinetum mugii кл. Vaccinio-Piceetea), гірських біловусниках (угруповання кл. Nardo-Callunetea), переважно на нейтральних або лужних субстратах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина зі сланкими та частково підведеними стеблами 3–10 см заввишки, що утворює розсіяні або щільні куртини. Сланкі стебла тонкі (близько 1 мм завтовшки), дихотомічно розгалужені; підведені частини стебла нерозгалужені, у верхній частині зі спорангіями у піхвах листків (мікрофілів), що утворюють прості рихлі булавоподібні або циліндрично-булавоподібні стробіли 1–3(5) см довжиною. Листки (мікрофіли) зелені, ланцетні або овально-ланцетні, до 4,5 мм завдовжки та 1,2 мм завширшки, по краю з кожного боку з 2–7 тонко загостреними м'якими зубчиками, на верхівці загострені або шилоподібні; спорофіли ланцетно-трикутні, дещо більші за стерильні мікрофіли. Мегаспорангії ниркоподібні. Мікроспорангії округло-ниркоподібні. Розмножується спорами та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на територіях ПЗФ Карпат (Кедринський ботанічний заказник загальнодержавного значення та ін.). Рекомендовано створення додаткових охоронних територій. Заборонено порушення умов зростання, надмірне рекреаційне навантаження.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративний вид.

Джерело: ЧКУ, 1996; Fisteag, Sanda, 1995; Korall, Kenrick, 2002; Page, 1989.