УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Їжача голівка вузьколиста Sparganium angustifolium Michx. (S. affine Schnizl., S. natans L. var. angustifolium (Michx.) Pursh, S. simplex Huds. var. angustifolium (Michx.) Torr.)

Їжача голівка вузьколиста (Sparganium angustifolium Michx. (S. affine Schnizl., S. natans L. var. angustifolium (Michx.) Pursh, S. simplex Huds. var. angustifolium (Michx.) Torr.)) Карта поширення Їжача голівка вузьколиста в Україні

Таксономічна належність: Родина Їжачоголівкові — Sparganiaceae (Typhaceae).

Природоохоронний статус виду: Зникаючий.

Наукове значення: Реліктовий ґляціальний вид з диз’юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні: Голарктичний вид з циркумбореальним ареалом. У Європі поширений в Скандинавії, пн. заході Британських о-ів, в горах Середньої Європи, пн. Балкан та Іберійського п-ова. В Україні було відоме єдине оселище в Українських Карпатах (в о. Герешаска на хребті Свидовець). Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій: Після повідомлення K. Domin про знахідку в о. Герешаска, зростання виду в цьому озері більше не відмічалось. Можливо, вид зник, скорочення популяцій цього виду прослідковується у всіх Карпатах. Необхідно провести спеціальний пошук та з’ясувати сучасний стан популяції.

Причини зміни чисельності: У зв’язку з вузькою еколого-ценотичною амплітудою лімітуючими є будь-які зміни водного режиму та хімізму води (евтрофікація, гумізація озера); вплив надмірної рекреації.

Умови місцезростання: Високогірне неглибоке (до 1,2 м) озеро на висоті 1577 м н.р.м. з оліго-мезотрофними умовами, низькою температурою та низькою жорсткістю води. У Карпатах вид зростає в угрупуванні союзу Littorellion uniflorae, зі збідненим видовим складом. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Багаторічна укорінена водна трав’яна рослина. Стебло при висоті вище рівня води плаває на поверхні, до 100 см завдовжки, рідше (при низькому рівні води) прямостояче, 5–60 см заввишки. Листки плоскі, до 5 мм завширшки, до основи звужені, на кінці загострені, без кіля, до 1(2–2,5) мм завдовжки, зазвичай плаваючих на водній поверхні. Стебло в суцвітті нерозгалужене, жіночих голівок 1–3(4), віддалених одна від одної, нижні голівки часто на короткій ніжці; чоловічих голівок 1–2(3), тісно зближених, які часто спливають на поверхню. Плоди еліпсоїдні, темні, на коротких ніжках, на верху звужені, зазвичай, стерильні. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується генеративно та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідний пошук рослин та моніторинг сучасного стану популяцій. У випадку підтвердження необхідне обмеження рекреаційного навантаження. Заборонено зміну гідрологічного режиму озера.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, біоіндикатор чистих вод.

Джерело: Определитель высших растений Украины, 1987; Čeřovský, Feráková, Holub, Maglocký, Procházka, 1999; Domin, 1929; Margittai, 1934; Mirek, Piękoś- Mirkowa, 2008; Müller-Doblies, Müller-Doblies, 1977, Polska čzervona kniega rošlin, 2