УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Аконіт опушеноплодий Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer (A. degenii auct. non Gáyer)

Аконіт опушеноплодий (Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer (A. degenii auct. non Gáyer)) Карта поширення Аконіт опушеноплодий в Україні

Таксономічна належність: Родина Жовтецеві — Ranunculaceae.

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Реліктовий (гляціальний) вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений переважно у Сх. Карпатах, окремі ізольовані локалітети відмічені в Зх. Карпатах (Татрах) та Пд. Карпатах (околиці м. Брашова в Румунії). В Україні зростає в Бескидах, на Чорногорі, в Ґорґанах та на гірському масиві Свидівець–Негровець. На Подільській височині окремі ізольовані локалітети у Медоборах та на Вороняках. На Малому Поліссі єдине місцезнаходження в окол. с. Кліпець в Дубнівському р-ні Рівненської обл. Адм. регіони: Рв, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій: В Українських Карпатах виявлено десять локальних популяцій виду, на Подільській височині — лише п’ять, більшість із яких було зафіксовано в ХІХ — першій половині ХХ ст. і, ймовірно, до нашого часу не збереглись. Найбільш пн.-сх. локалітет виду в околицях с. Кліпець в Дубнівському р-ні Рівненської обл. займає площу близько 300 га, в цій популяції — близько 10 тисяч особин виду.

Причини зміни чисельності: Осушувальні меліораційні зміни гідрологічного режиму місцезростань, суцільні та вибіркові вирубки лісів.

Умови місцезростання: У Карпатах зростає на висоті 400– 1150 м н. р. м. в екотонах між буковими лісами Dentario glandulosae-Fagetum та угрупованнями Alnetum incanae, по краях заростей вільхи зеленої Pulmonario (filarszkyаna)Alnetum viridis, інколи на вологих луках поблизу межі лісу; на Малому Поліссі в ясенево-вільхових лісах союзу Alno-Ulmion на торф’янисто-глеєвих ґрунтах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина, до 2 м заввишки. Характерна наявність столоноподібних кореневищ, які формуються в пазухах недорозвинених листків. Листки пальчасто розсічені, з довгастоклиноподібними сегментами. Суцвіття розгалужене. Шолом куполоподібний, 20–25 мм завдовжки, 17–19 мм завширшки. Оцвітина голуба або фіолетова, зовні густо залозисто опушена. Тичинки не опушені або злегка опушені. Плодолистики густо залозисто опушені. Цвіте в липні–вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняють в заказнику «Заплава р. Ікви» (Рівненська обл.). Необхідно створити заказники в місцезнаходженнях виду. Заборонено проведення осушувальної меліорації, збирання рослин та рубок лісу в місцях зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікарське.

Джерело: Мельник, 2000; Mitka, 2003; Mitka, Starmihler, 2000.