УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Редька приморська Raphanus maritimus Sm. s.l. (R. raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm. ) Thell.; incl. R. odessanus (Andrz.) Spreng., R. raphanistrum L. subsp. odessanus (Andrz.) Schmalh., Raphanistrum odessanum Andrz.)

Редька приморська (Raphanus maritimus Sm. s.l. (R. raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm. ) Thell.; incl. R. odessanus (Andrz.) Spreng., R. raphanistrum L. subsp. odessanus (Andrz.) Schmalh., Raphanistrum odessanum Andrz.)) Карта поширення Редька приморська в Україні

Таксономічна належність: Родина Капустяні (Хрестоцвіті) — Brassicaceae (Cruciferae).

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Наукове значення: Рідкісний літоральний вид на межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Атлантична, Сх. Європа; Середземномор’я, Пд.-Зх. Азія; Африка; Австралія (занесено). В Україні — Причорномор’я, Крим. Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій: Невисока. Рослини трапляються поодинці або нечисельними групами; популяціїї інтенсивно скорочуються і зникають.

Причини зміни чисельності: Антропогенні: руйнування місць зростання унаслідок господарської діяльності, надмірне рекреаційне навантаження, активна забудова приморської смуги; природні: стенотопність, понижена конкурентна спроможність виду, слабке плодоношення, відсутність вегетативного розмноження.

Умови місцезростання: Трапляється спорадично на бідних піщаних морських узбережжях з різкозмінним зволоженням. Малосформовані угруповання відносяться до кл. Ammophiletea та Cakiletea maritimae. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Терофіт. Трав’яний монокарпік (однорічник) з потовщеним стрижневим коренем 0,3–1 м заввишки. Стебло прямостояче, дуже галузисте, ріпоподібно потовщене і м’ясисте в області гіпокотиля, як і листя, шорстке від простих волосків. Листки короткочерешкові (нижні), ліроподібно-пірчасторозсічені з 5–9 боковими частками. Квітки блідожовті, рідше білі з жовтими або фіолетовими жилками, зібрані у просту китицю. Плід нерозкривний циліндричний стручок, з 2–4 кулясто здутих члеників, з конічно-шилоподібним носиком, довшим за стручок. Цвіте у червні–серпні, плодоносить у вересні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території Карадазького та «Мис Мартьян» ПЗ. Рекоменується дослідити стан популяцій, розробити методи реінтродукції виду, культивувати у ботанічних садах і парках. Заборонено забудову приморських смуг, обладнання місць рекреації, забір піску.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Харчове.

Джерело: Голубев, 1996; Голубев, Ена, Сазонов, 1999; Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Екофлора України, 2007; Определитель высших растений Крыма, 1972; Фло- ра европейской части СССР, 1979; Флора УРСР, 1953; Atlas Florae Europaeae, 1996; Flor