УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Сугайник штирійський Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre (D. clusii auct. non (All.) Tausch; D. clusii (All.) Tausch subsp. villosum (Tausch) Vierh.; D. clusii (All.) Tausch subsp. stiriacum (Vill.) Vierh.)

Сугайник штирійський (Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre (D. clusii auct. non (All.) Tausch; D. clusii (All.) Tausch subsp. villosum (Tausch) Vierh.; D. clusii (All.) Tausch subsp. stiriacum (Vill.) Vierh.)) Карта поширення Сугайник штирійський в Україні

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).

Природоохоронний статус виду: Рідкісний.

Наукове значення: Диз’юнктивно поширений середньоєвропейський високогірний (альпійський) вид на пн.сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні: Східні Альпи і Карпати. Загальний ареал потребує уточнення. В Україні лише у пд.-сх. частині хребта Чорногора на схилах гг. Шпиці, Ребра, Гутин, Бребенескул, Мунчел і Піп Іван. Адм. регіони: Ів, Зк.

Чисельність та структура популяцій: Популяції з високою внутрішньопопуляційною різноманітністю. На привершинних ділянках в альпійському поясі, локально на невеликих площах (0,01–0,1 га). Ядро популяцій характеризується високою щільністю (до декількох особин на м2) і нормальною повночленною віковою структурою. У маргінальних частинах популяцій трапляється поодинокими групами особин.

Причини зміни чисельності: Випас зумовлює зниження щільності й життєвості, старіння й інсуляризацію популяцій. В умовах заповідання спостерігається омолодження і відновлення їх структури.

Умови місцезростання: Переважно в альпійському, частково у верхній частині субальпійського поясу (1700–2000 м н. р. м.). На стімких і пологих, здебільшого північних схилах, у пониженнях рельєфу з тривалим заляганням снігу, в тріщинах скель і міжскельних улоговинах, на задернованих кам’янистих лучних ділянках. На свіжих і вогких безкарбонатних торф’янистих альпійських ґрунтах в угрупованнях асоціацій Salicetum herbaceae i Polytricho-Poetum deylii (кл. Salicetеa herbaceae), Loiseleurio-Cetrarietum (кл. LoiseleurioVaccinietea), а також на сонячних схилах, на добре аерованих ґрунтах в асоціації Caricetum sempervirentis (кл. Elyno-Seslerietea). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–30(40) см заввишки. Вся рослина волосиста. Стебла майже завжди поодинокі, прості, під кошиком густоволосисті. Прикореневі листки видовжено-еліптичні, черешки не перевищують довжину листкової пластинки. Стеблові листки сидячі, напівстеблообгортні. Квітки золотисто-жовті. Кошики великі — 3,5–6 (8) см у діаметрі. Луски обгортки повстистоопушені і залозисті. Цвіте у липні– вересні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському НПП і Карпатському БЗ. Необхідно надати заповідний статус масивам гг. Ребра, Бребенескул, Мунчел і Піп Іван. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Ґрунтотвірне, ґрунтозахисне, декоративне.

Джерело: Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Царик, Жиляєв, Кияк та ін., 2004; ЧКУ, 1996.