УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Юринея Талієва Jurinea talievii Klokov (J. cretacea auct. non Bunge)

Юринея Талієва (Jurinea talievii Klokov (J. cretacea auct. non Bunge)) Карта поширення Юринея Талієва в Україні

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Сompositae).

Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.

Наукове значення: Ендемічний вид, дуже близький до J. cretacea Bunge.

Ареал виду та його поширення в Україні: Сх.-причорноморський ендемік. В Україні — в басейні р. Сіверський Донець (по рр. Красна, Айдар, Деркул, Комишна). Адм. регіони: Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, приурочені до виходів крейди, їх структура не досліджена.

Причини зміни чисельності: Природно-історична рідкісність, випас худоби, пожежі.

Умови місцезростання: Бідні, сухі крейдяні відшарування, кам’янисті схили. Угруповання кл. Helianthemo-Thymetea. Петрофіт. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина, 20–95 см заввишки. Має потужний каудекс і стрижневу кореневу систему. Стебла поодинокі, білуваті від повстисто-павутинистого опушення, звичайно розгалужені. Листки пірчасторозсічені, повстисто-павутинисті, зісподу білуваті, зверху сіруваті або зеленкуваті, стеблові листки сидячі, з розширеною основою, що збігає на стебло, утворюючи коротенькі вузькі крила. Сегменти листків з дуже загорнутими на нижній бік краями, по краю хвилясті. Кошики по (1)2–8 на стеблі, обгортка кошиків напівкуляста, білувата від густого повстистого опушення, листочки обгортки загострені, притиснуті, зовнішні та середні — з відігнутою назовні верхівкою. Квітки пурпурові або рожеві. Сім’янки чотиригранні, дрібногорбочкуваті, темно-бурі зі світлішими ребрами, чубок легко відпадає. Цвіте у травні–липні. Плодоносить у липні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється рішенням Луганської обласної ради. Необхідно дослідження стану популяцій, виявлення усіх місцезнаходжень для створення об’єктів ПЗФ, введення у культуру. Заборонено порушення умов місцезростань виду, розробку кар’єрів, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення: Декоративне.

Джерело: Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Кондратюк, Тарабрин, Бакланов та ін., 1980; Маслова, Лесняк, Мельник, Перегрим, 2003; Остапко, 2001, 2005; Флора СССР, 1962; Фло- ра УРСР, 1962.