УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Таксономія

Тварини Червоної книги

Кишковопорожнинні

Круглі черви

Кільчасті черви

Членистоногі

Молюски

Хордові

Рослини Червоної книги

Судинні рослини

Плауноподібні

Папоротеподібні

Голонасінні

Покритонасінні

Однодольні

Дводольні

Пасльонові

Ломикаменеві

Вовчкові

Жимолостеві

Айстрові

Фісташкові

Аралієві

Селерові

Барвінкові

Барбарисові

Березові

Шорстколисті

Капустяні

Дзвоникові

Клеомові

Гвоздичні

Бруслинові

Лободові

Чистові

Березкові

Товстолисті

Черсакові

Росичкові

Руслицеві

Вересові

Молочайні

Бобові

Букові

Франкенієві

Тирличеві

Геранієві

Кулівницеві

Губоцвіті

Пухирникові

Плюмбагові

Кермекові

Льонові

Плакунові

Бобівникові

Селітрянкові

Маслинові

Онагрові

Півонієві

Макові

Гречкові

Первоцвітні

Жовтецеві

Жостерові

Розові

Рутові

Вербові

Ранникові

Клокичкові

Тамариксові

Тимелеєві

Липові

Водяногоріхові

Валеріанові

Веронікові

Фіалкові

Гриби

Водорості

Мохоподібні

Лишайники

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Полин суцільнобілий Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser

Полин суцільнобілий (Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser) Карта поширення Полин суцільнобілий в Україні

Таксономічна належність: Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae).

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Басейн р. Дон. В Україні — у Лівобережному Степу, в бас. р. Сіверського Дінця та Кринки. Адм. регіон: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці, групами, іноді утворює невеликі зарості, кількість місцезростань поступово зменшується.

Причини зміни чисельності: Видобування крейди, надмірний випас худоби, формування зімкнутого травостою при розвитку короткокореневищних злаків.

Умови місцезростання: Відслонення з ущільненою крейдою (крейдяні лоби). Нерідко є домінантом томілярних угруповань класу Helianthemo-Thymetea, зрідка як асектатор зростає на карбонатних степах із незначною задернованістю в угрупованнях союзу Centaureo carbonati-Koelerion talievii кл. FestucoBrometea. Ксерофіт. Облігатний карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Сланкий напівкущик до 40 см заввишки, здерев’янілий у нижній частині, з численними густо улисненими вкороченими неплідними пагонами. Рослина повстисто-павутинисто опушена білими волосками, утворює своєрідні сріблясто-сірі подушки. Квітконосні стебла нечисленні, підведені. Листки на неплідних пагонах або в розетках при основі стебла черешкові, пірчастороздільні, або двопірчасторозсічені, в обрисі яйцеподібні, 2–4 см завдовжки та 1–2 см завширшки. Сегменти листків лінійно-ланцетні. Суцвіття — кошики на на зігнутих ніжках, зібрані у волоть. Квітки численні, жовтуваті. Сім’янки оберненояйцеподібні 1,5–1,7 мм завдовжки, 0,5–0,6 мм завширшки, коричнювато-бурі, тонкоборозенчасті. Цвіте у червні–серпні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесено до Європейського червого списку, Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори», на території пам’ятки природи загальнодержавного значення «Балка Гірка» та заказнику місцевого значення «Пристінському» (Донецька обл.). Необхідно додатково створити заказники в усіх місцезнаходженнях виду, контролювати стан популяцій. Заборонено розробку кар’єрів з видобування крейди, надмірне випасання худоби, терасування та заліснення схилів, руйнування місць існування.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України, Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Господарське та комерційне значення: Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Джерело: Коротченко, 2001; Красная книга, 1988; Морозюк, 1971; Флора УРСР, 1962; Определитель высших растений Украины, 1987; Рідкісні й зникаючі рос- лини Луганської області, 2003; ЧКУ, 1996.