УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Балабан Falco cherrug Gray, 1834

Балабан (Falco cherrug Gray, 1834) Карта поширення Балабан в Україні

Таксономічна належність: Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколопо-дібні (Falconiformes), родина — Соколові (Falconidae). Один з 37-ми видів роду у сві-товій фауні, один з 8-ми видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду: Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. частина Центральної та Сх. Європи, а та-кож Азія (лісова, степова та пустельна смуги, гірські р-ни). В Україні на гніздувані пошире-ний у степовій і лісостеповій смугах. Взимку трапляється в Криму.

Чисельність і причини її зміни: В Україні протягом ХІХ — першої половини ХХ ст. вважався досить звичайним. Упродовж другої половини ХХ ст. чисельність скорочу-валась, у деякі роки складала не більше 50 пар. Відновлення чисельності у степовій смузі почалося з 1980-х рр. Станом на 2009 р. чи-сельність на території України сягала не мен-ше 250–300 пар. У Європі популяцію оцінено у 650–800 пар. На більшій частині світового ареалу чисельність виду зменшується через різке скорочення кормової бази, нелегальний відлов самок та вилучення з гнізд пташенят з метою контрабандного вивезення за кордон.

Особливості біології та наукове значення: Біля гнізд з’являється у кінці лютого — на почат-ку березня. Гніздові ділянки постійні. Гніздить-ся переважно на опорах магістральних ліній ЛЕП, у Криму також на важкодоступних скелях і глиняних та вапнякових урвищах, головним чином на висоті 10–25 м. Гніздування на дере-вах спостерігається рідко. Займає гнізда інших птахів, найчастіше круків, або робить кладку на уступах скель. Яйця відкладає у кінці березня — на початку квітня. У кладці 2–5 яєць. Наси-джування триває біля 30 діб. У виводках 1–5 пташенят, які вилітають з гнізд у червні. Осін-ня міграція у жовтні–листопаді. В українській популяції переважають самці внаслідок неза-конного відлову браконьєрами самок для со-колиного полювання. Найхарактернішою здо-биччю є ховрахи. У зв’язку з депресією чисель-ності гризунів останнім часом живиться грака-ми, мартинами, голубами та іншими птахами.

Морфологічні ознаки: Маса тіла: 800–1100 г, довжина тіла: 480–570 мм, розмах крил: 1100–1250 мм. У забарвленні лише вікові відмінності. У дорослого верх сірувато-бурий, пера зі світлою облямівкою, голова білу-вата з бурими рисками, низ білуватий з поздо-вжніми бурими смугами, дзьоб сірий, восковиця і ноги жовті. Молодий птах зверху темніший, зни-зу плямистіший, восковиця і ноги блакитно-сірі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: В Україні на заповідних територіях гніздиться не більше 1% української популяції виду. Занесено до Червоного переліку МСОП та Європейсько-го червоного переліку. Включено у Додаток ІІ Конвенції CІTES, Додаток ІІ Бернської конвенції, Додаток ІІ Боннської конвенцій, ЧКУ (1994).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Розводять у країнах Європи та Азії. В Україні є поодинокі випадки розведення у неволі.

Господарське та комерційне значення: Має місце браконьєрський відлов, нелегальні утримання і торгівля соколами, тому слід пере-глянути чинне законодавство з метою віднесен-ня цієї діяльності до кримінальних злочинів.

Джерело: Прокопенко, 1994; Чегорка та ін., 1998; Пилюга, 1999; Пилюга, Тилле, 1999; Семеньков и др., 2000; Birds in Europe..., 2004. Автор: Ю.В. Милобог Малюнок: І.І. Землянських