УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна на сайті благодійної організації "Повернись живим" за посиланням.

Підтримайте сайт

Підтримайте наш сайт - розмістіть нашу кнопку
Червона книга України
або посилання

Реклама

Келерія Талієва Koeleria talievii Lavrenko

Келерія Талієва (Koeleria talievii Lavrenko) Карта поширення Келерія Талієва в Україні

Таксономічна належність: Родина Тонконогові (Злакові) — Poaceae (Gramineae).

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.

Наукове значення: Стенотопний ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні: Поширений у бас. р. Дон. В Україні — бас. Сіверського Дінця та його приток. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій: Трапляється спорадично, проте місцями утворює зарості. При невисокій задернованості грунту популяції повночленні. Загалом площа місцезростань та чисельність популяцій знижується.

Причини зміни чисельності: Вузька екологічна амплітуда виду. Руйнування місць зростання внаслідок випасу худоби, добування крейди тощо.

Умови місцезростання: Крейдяні відслонення та осипища, схили з розрідженим рослинним покривом. Зростає переважно в карбонатно-степових угрупованнях союзу Centaureo carbonati-Koelerion talievii (кл. Festuco-Brometea), де досить часто є едифікатором. Менш густі зарості формуються на рухливих крейдяних відслоненнях у складі томілярних угруповань класу HelianthemoThymetea. Ксерофіт. Карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 20–50 см заввишки. Утворює невеликі дернини. Стебла та безплідні пагони біля основи вкриті піхвами відмерлих листків, через що виглядають бульбоподібно потовщеними. Листки голі, сизуваті, зверху густо вкриті шипиками. Волоть 5–10 см завдовжки, вузька, ціліндрична, догори й донизу звужується, вісь волоті пухнаста. Колоски 2–3-квіткові, зеленуваті, інколи з фіолетовим відтінком. Колоскові луски широколанцетні, загострені, нерівні. Нижня квіткова луска опушена лише знизу. Цвіте у травні–червні. Плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у відділенні «Крейдова флора» Українського степового ПЗ, НПП «Святі Гори», в пам’ятці природи загальнодержавного значення «Маяцька дача» (Донецька обл.). Необхідно створити нові заповідні об’єкти в усіх місцях масового зростання виду, проводити моніторинг стану популяцій. Заборонено добування крейди, терасування та заліснення схилів, надмірний випас худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення: Протиерозійне, ґрунтотвірне, декоративне.

Джерело: Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Злаки Украины, 1977; Коротченко, 2001; Морозюк, 1971; Определитель высших растений Украины, 1987; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996.